Talous ja strategia

Kaupunkistrategian tiivistäminen ja kirkastaminen toteutettiin valtuustolle pidetyissä iltakouluissa. Yhdistysohjelma kiteytettin yhdistysillassa käydyn keskustelun ja sitä seuranneen kyselyn kautta. Yhteiseksi, kaikkia koskevaksi päätavoitteeksi asetettiin väkiluvun kasvattaminen. Keskustelujen perusteella Harjavallan kaupungin Vahva ja Rohkea kaupunkistrategia päivittyi ulkoasultaan brändin mukaiseksi ja tiivistyi liitteiden mukaiseksi.

Valtuusto hyväksyi päivitetyn Vahva ja Rohkea kaupunkistrategian ja siihen liittyvät Elinvoima-, Hyvinvointi- ja Yhdistysohjelmat kokouksessaan 13.2.2023/4 §.

Kaupunkistrategia

Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintarkastuskertomus

Markkinointisuunnitelma