Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa varataan alueet muun muassa asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, puistoille ja viheralueille. Yleiskaava toimii pitkän aikavälin rakentamista ohjaavana suunnitelmana, kun taas asemakaava on tarkka rakentamisessa tarvittava kaava.

Harjavallassa on voimassa kolme oikeusvaikutteista osayleiskaavaa:

  • Hiittenharjun osayleiskaava 1992
  • Kokemäenjoen pohjoispuolisen taajama-alueen osayleiskaava 1997
  • Keskustaajaman osayleiskaava 2007

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kaupunkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Usein kaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille kaavoituksessa.

Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Yleiskaava ja asemakaava yhdistelmät löydät karttapalvelustamme

Tästä pääset Harjavallan karttapalveluun

Kaavoituksesta tiedotetaan vuosittain erillisellä kaavoituskatsauksella, jossa kerrotaan tärkeimmistä vireillä olevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja sen tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kaupunkilaisille tietoa kaava-asioista. Kaavoituskatsauksesta löytyy lyhyesti kaava-asiat, käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, jotka vaikuttavat lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Harjavallan asemakaavat laaditaan omana työnä yhdyskuntasuunnittelussa. Kaupungin kaavoittajana ja kaavan laatijana toimii kaupungingeodeetti.

Kaavoituksen yhteyshenkilö:

Sähköposti etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Prehti Jari044 432 5377kaupungingeodeettiYhdyskuntasuunnittelu