Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten ja vanhusjärjestöjen, omaishoitajien ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalain 27 §:n ja laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 §:n määrittelyyn.

Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan vanhusväestön elinoloja koskevaan päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen sekä seurantaan.

Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin sekä ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun.

Jäsenen tehtävät

Vanhusneuvosto koostuu yhteensä yhdeäsästä (9) jäsenestä. Jäsenet koostuvat kolmesta eläkeläisjärjestön edustajasta, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon edustajasta, kolmannen sektorin ikäihmisiä edustavan järjestön edustajasta, paikallisen teollisuuslaitosten edustajasta, seurakunnan edustajasta, kaupunginhallituksen edustajasta ja kaupungin edustajasta, Lisäksi jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvoston jäsen edustaa Harjavallan kaupungin senioriväestöä neuvostossa, ei vain edustamaansa järjestöä. Vanhusneuvosto voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaa
  • edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
  • osallistua ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palvelujen toteutumista alueellaan
  • laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
  • huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut.

Kokoonpano ja yhteystiedot

Vanhusneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot 2021-2025

Puheenjohtaja, Hilkka Ruuti
Harjavallan Kansalliset Seniorit ry
s-posti: hilkkaruuti(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja, Eila Koivunen
Harjavallan Eläkkeensaajat ry
s-posti: etk.nen(at)gmail.com

Sihteeri, Katri Naski
Harjavallan kaupunki
p. 044 432 5243
s-posti: katri.naski(at)harjavalta.fi

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) yhteisenä.

Vammaisneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Viisi jäsentä ja varajäsentä on vammaisjärjestön nimeämiä, neljä jäsentä ja varajäsentä jäsenkuntien nimeämiä sekä yksi jäsen ja varajäsen kuntayhtymän nimeämä. Lisäksi kuntayhtymä asettaa vammaisneuvoston käyttöön sihteerin.

Puheenjohtaja, Erja Simonen

p. 045-180 6688
s-posti: erja.johanna.simonen(at)gmail.com