Sotaveteraanien perinnenäyttely

Torstaina 13.3.2014 avattiin Harjavallan kaupunginkirjastossa virallisesti harjavaltalaista sotaveteraanien perinnettä esittelevä näyttely Kun käsky kävi. Näyttely kertoo harjavaltalaisten talvi- ja jatkosodan veteraanien elämästä sodan aikana esinein, kuvin ja sanoin. Näyttely on kaupunginkirjastoon pysyvästi rakennettu kokonaisuus, joka on syntynyt Harjavallan Sotaveteraanit ry:n ja Harjavallan kaupungin yhteisenä hankkeena.

Informatiivinen näyttely etenee kronologisesti paikallisuutta korostaen ja kertoo myös Suomen tasavallan vaiheista sotavuosina 1939–1945. Näyttelyn pääpaino on sotien ajassa, mutta huomiota kiinnitetään myös jälleenrakennuksen aikaan. Keskiössä ovat harjavaltalaisen sotasukupolven perinne ja heille kuuluneet, rintamaolosuhteissa ja kotirintamalla käytössä olleet esineet. Näyttely kertoo elämästä sodan aikana monipuolisesti: esillä on muun muassa rintamavaatetusta ja -tarvikkeistoa, kenttäpostia, valokuvia sekä rintamalla tehtyjä muistoesineitä. Esineistön kerääminen toteutettiin Harjavallan Sotaveteraanit ry:n toimesta Harjavallassa pääosin alkuvuonna 2014.

Ajatus pysyvästä veteraanien perinnenäyttelystä syntyi harjavaltalaisten sotaveteraanien keskuudessa. Vuonna 2009 julkaistiin harjavaltalaisista talvi- ja jatkosodan veteraaneista kertova historia- ja matrikkeliteos Kun käsky kävi. Teoksen myötä kehittyi myös ajatus aihetta esittelevästä pysyvästä näyttelystä, jonka tarkoituksena on harjavaltalaisten sotaveteraanien ja laajemmin sodan kokeneiden sukupolvien aineellisen ja henkisen perinnön säilyttäminen ja jakaminen tuleville sukupolville. Samalla sen toivotaan kertovan ja opettavan nuoremmille sukupolville sotien ajasta, jotta he ymmärtäisivät paremmin historiaamme ja nykypäivää. Näyttely on kiitollisuuden osoitus sodan kokeneelle veteraanien sukupolvelle kaikesta heidän tekemästään työstä isänmaamme hyväksi.

Näyttelyä on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 Leader-toimintalinjasta. Näyttelyä ovat rahallisesti tukeneet myös Harjavallan kaupunki, Kaatuneiden Muistosäätiö, Harjavallan Sotaveteraanit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Satakunnan piiri ja Harjavallan osasto, Harjavallan Reserviupseerikerho ry. ja Harjavallan Reserviläiset ry. Näyttelytilan lasisuunnittelusta ja työn valvonnasta on vastannut harjavaltalainen insinööritoimisto Aulis Bertin.

Näyttely on maksuttomasti avoinna kaikille harjavaltalaisille sekä paikkakunnalla vieraileville Harjavallan kaupunginkirjastossa kirjaston normaaleina aukioloaikoina. Tervetuloa!