Etsivä nuorisotyö

Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat harjavaltalaiset nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Keskeistä on nuoren rinnalla kulkeminen tukien nuoren elämänhallintaa. Nuoren kasvaminen aikuisuuteen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet ohjaavat rakentamaan nuoren ympärille moniammatillisia tukimuotoja nuorilähtöisesti.

Etsivä nuorisotyö on maksutonta, nuorelle vapaaehtoista palvelua.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Etsivä nuorisotyöntekijä

Satu Palomäki p. 044 432 5356

etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

FB: Harjavallan etsivä Satu Palomäki

Osoite: Annalankatu 8, 29200 Harjavalta (Vinnare)