Työ & yrittäminen

Harjavallan menestyksen moottorina ovat yritykset ja niiden tarjoamat työpaikat. Elinvoimaohjelma on yksi kolmesta kaupunkistrategiaan liittyvistä ohjelmista ja sitä on laadittu laajasti eri sidosryhmiä osallistaen.

Harjavallan kaupungin elinvoimaohjelma rakentuu kuuden painopistealueen ympärille:

  1. Väkiluvun kasvattaminen
  2. Kaupungin maine ja markkinointi
  3. Vetovoimainen ympäristö
  4. Kilpailukykyinen yrityskanta
  5. Osaaminen ja työvoiman saatavuus
  6. Omistajaohjaus ja kaupungin talous

Toivomme, että tutustut kaupunkimme elinvoimaohjelmaan. Ohjelmassa on listattu konkreettisia keinoja, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan.