Harjavallassa varhaiskasvatusta toteutetaan kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Tällä hetkellä varhaiskasvatusta tarjotaan Kalevan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa 1-4 vuotiaille, Joenrannan päiväkodissa 4-6 vuotiaille ja Pohjoisrannan päiväkodissa 1-6 vuotiaille vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 01.08. ja päättyy seuraavana vuonna 31.07. Varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu keväisin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai riittävän ajoissa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain mukaan hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian, kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa sähköisellä lomakkeella vähintään 10 päivää ennen suunniteltua hoidon päättymistä.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Katso lisätiedot sivulta Esiopetus.

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Joenrannan päiväkoti, Jokikatu 4, 29200 Harjavalta

päiväkodin johtaja Riitta Levisalo, puh 044 432 5335

Kalevan päiväkoti, Ainonkatu 3, 29200 Harjavalta

päiväkodin johtaja Riitta Levisalo, puh 044 432 5335

Pohjoisrannan päiväkoti, Kaanaankatu 2, 29200 Harjavalta

päiväkodin johtaja Harri Sillanpää, puh 044 432 5444

Perhepäivähoidonohjaus, Riitta Levisalo, puh 044 432 5335

 

Maksupäätöstiedustelut ja päivähoidon laskutus, Irene Huhtala 044 432 5218

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Eija Järvenpää 044 432 5326