MONIPORI-multilingual info for new Harjavalta residents

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneessa MONIPORI-infossa asiakas saa tukea ja ohjausta esimerkiksi viranomaisasiointeihin, oleskelulupien hakemiseen sekä opiskeluun, työhön ja asumiseen liittyvissä asioissa. Tutustu alla olevaan nettisivustoon.

In MONIPORI-info, which started operations at the beginning of 2023, the customer receives support and guidance in matters related to,
for example dealings with authorities, applying for residence permits,
and matters related to study, work and housing.
Check out the website below.

https://www.pori.fi/monipori-monikielinen-info/

https://www.pori.fi/en/monipori-multilingual-info-2/  English site