Rakentamisen ohjeistus

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä, jolla ohjataan mm. rakennuksen sijoittamisesta ja soveltumisesta ympäristöön. Lainsäädännöllä, asetuksilla ja rakennusjärjestyksellä annetaan rakentamisen vähimmäisvaatimukset ja hankekohtaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee tavoiteltavan laatutason rakentamiselleen joka voi olla vaadittua parempikin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen vastuusta ja velvoitteista. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu rakennushankkeesta. Vastuun ja huolehtimisvelvollisuuden täyttymiseksi hankkeessa on oltava mukana mm. pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Suunnittelijoille ja työnjohtajille on asetettu vaatimuksia koulutuksen ja kokemuksen suhteen hankkeen ja suunnittelutehtävän vaativuus huomioiden.

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä linkkejä rakentajalle.

Määräykset ja ohjeet

Ohjeita ja neuvoja

Lämpö, vesi- ja ilmanvaihto asiat