Kappa

Syyskuun kuukauden esineenä Emil Cedercreutzin museo esittelee lukijoille vanhan mittavälineen Maahengen temppelin perusnäyttelystä. Esine on kappa, joita näyttelyssä on nähtävillä useampia.

Kappa on pitkään käytössä ollut suomalais-virolainen viljamitta, joita on käytetty yleisesti viljan, juureksien ja kuivatavaran mittaamisessa. Kuvan kappaa on käytetty viljamittana mahdollisesti Satakunnan alueella. Se on valmistettu käsityönä puusta. Kappa muodostuu viidestä loviliitoksin yhteen liitetystä laudasta, joista syntyy kuutiomainen laatikko. Esineen pohja on naulattu kiinni puunauloilla.

Kapan valmistaminen oli tarkkaa työtä, sillä mittavälineen tuli olla tilavuudeltaan tietyn kokoinen. Mitan vetoisuus tuli virallisesti tarkistaa, jolloin puhuttiin mitan kruunaamisesta, eli mitan virallisesta tarkistamisesta ja leimaamisesta kruunausmerkillä. Kuukauden esineenä oleva kappa on korkeudeltaan n. 19 cm ja sen sivun pituus on n. 25 cm. Esine sisältää erilaisia merkintöjä, muun muassa vuosiluvun ja kruunun leiman.

 

Lähteinä käytetty:

Emil Cedercreutzin museon arkisto.

Grönroos, Jarmo & Hyvönen, Arja & Järvi, Petteri & Kostet, Juhani & Väärä, Seija (2005). Tiima, tiu, tynnyri. Miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja. Toimitus: Kostet, Juhani. Turun Maakuntamuseon julkaisuja 9. Neljäs uudistettu painos. Turku: Turun Maakuntamuseo. s. 20-21, 82, 87.

Kava, Ritva & Nordberg, Henri & Venho, Tuulevi (toim.) (1995). Maahengen temppeli. Opas maaseudun entisaikain elämänmenon tuntemiseen. Toimittaja: Venho, Tuulevi. Emil Cedercretzin museon julkaisuja 6. Kokemäki: Harjulan Kilta ry. s. 68.

Vuorela, Toivo (1979). Kansanperinteen sanakirja. Porvoo: WSOY. s. 140, 200.

Kuvat © Emil Cedercreutzin museo