Perhepäivähoito

Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen kasvuympäristön, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Yhdellä hoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Harjavallan kaupungin järjestämässä perhepäivähoidossa on pääsääntöisesti 1-4-vuotiaita lapsia.

Harjavallassa perhepäivähoitopaikkoja on tasaisesti kaupungin eri puolilla, joten matka kotoa hoitopaikkaan on yleensä hyvin lyhyt.

Jokaisesta kunnalliseen perhepäivähoitoon tulevasta lapsesta tehdään hoitosuhteen alkaessa hoitosopimus. Sopimus laaditaan yhdessä huoltajan ja lasta hoitavan perhepäivähoitajan kesken ja siinä sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja oikeuksista ja luodaan pohja hyvälle yhteistyölle.

Yhteystiedot

Perhepäivähoidon lähiesimies

Varhaiskasvatuspäällikkö
Miia Vuoli
puh. 044 432 5292.

Maksupäätöstiedustelut ja päivähoidon laskutus

Päivi Laitinen
puh. 044 432 5386

Varahoidon järjestäminen perhepäivähoidossa

Lapsen oman perhepäivähoitajan vuosilomien, tasausvapaiden ja pitkien sairaspoissaolojen ajalle perhepäivähoidonohjaaja järjestää hoitolapsille varahoitopaikan. Perhepäivähoidon varahoitopaikkoina toimivat pääasiassa muut perhepäiväkodit ja Pohjoisrannan päiväkodin Lilliputtien (1-2-vuotiaiden) ryhmä puh. 044 4325329. Varahoitopaikkoina toimivat myös muut Pohjoisrannan päiväkodin ryhmät lapsen ikätason mukaisesti (Pompeliinit 2 ½-3-vuotiaat ja Peukaloiset 3-4-vuotiaat). Joissain tapauksissa varahoitopaikkoina voivat toimia myös muut Harjavallan kaupungin päiväkotien ryhmät.

Perhepäivähoitajan (tai hänen oman lapsensa) sairastuessa hoitaja ilmoittaa siitä huoltajille ja perhepäivähoidonohjaajalle. Perhepäivähoidonohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin mahdollisimman nopeasti varmistaakseen varahoidon tarpeen.

Jos huoltajat eivät jostain syystä saa keneltäkään ohjeistusta varahoitopaikasta, voi lapset viedä epäselvissä tapauksissa suoraan Pohjoisrannan päiväkodin Lilliputtien ryhmään (päiväkoti avoinna klo 6.30-17.00). Muutamien perheiden osalta hoidon alkamisajankohta on hyvin varhainen, näissä tapauksissa toivomme huoltajilta joustoa aamun aloitukseen.

Toimintakauden alkaessa huoltajat voivat myös allekirjoittaa niin halutessaan sopimuksen, jossa he lupautuvat järjestämään varahoidon itse. Tällöin itse järjestetyn varahoidon ajankohta hyvitetään hoitomaksussa.