Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä ja roskaamiskiellon noudattamista.

Porin seudun jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Harjavallan kaupungin alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan kiinteistön haltijan on huolehdittava kiinteistöllään jätteiden lajittelusta ja toimitettava ne eri jätelajeille tarkoitetuille vastaanottopaikoille. Kaikkien kiinteistöjen Harjavallan kaupungin alueella tulee liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen. Määräykset sisältävät myös sääntöjä jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä, keräysvälineiden tyhjennyksestä ja jätteiden kuljetuksesta. Muita määräyksiä annetaan mm. yleisötapahtumista sekä rakennus- ja purkutoiminnasta.

Jätehuoltomääräykset