Yritystontit

Yritystoimintaa varten Harjavallan kaupungilla on teollisuus-, liike ja varastorakentamista palvelevia tontteja Sievarin teollisuusalueella. Tontin koko ja sijainti neuvotellaan yhteistyössä rakentajan kanssa mm. toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen. Pienimmät tontit ovat olleet noin 2000 m².

Katso karttapalvelusta vapaiden tonttien sijainnit ja kaavamääräykset.

  • teollisuustontit vuokrataan omaksi osto oikeudella
  • varaus aika enintään 2 kk, ei vaadi sitoutumista, maksuton
  • tonttien hinnat ovat kiinteät, kaupunginvaltuuston hyväksymät, ei myydä tarjousten perusteella
  • vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta
    • esim. tontin pinta-ala on 5000 m²: neliöhinta 3,00 €, myyntihinta 15 000 €, vuokra 900 €/vuosi
  • vuokravakuus on 3 vuoden vuokra tai vastaava

Vuokrausta suunnitellessa on hyvä perehtyä kaavamääräyksiin. Saako alueelle rakentaa toivomansa tyyppisen rakennuksen esim. kerrosluku, käyttötarkoitus. Ympäristöinsinööriltä voi kysyä ennen tontin hankintaa rakennusvalvonnan kantaa omasta hankkeesta.

 

OTA YHTEYTTÄ – RÄÄTÄLÖIDÄÄN YRITYSTONTTI TARPEITTESI MUKAAN

Lisätietoja

sähköposti etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Prehti Jari044 432 5377kaupungingeodeettiYhdyskuntasuunnittelu

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia

Kiinteistötoimitusmaksu

tontin pinta-alan ollessa     enintään 2000 m²     850 €
tontin pinta-alan ollessa     2001 – 10 000 m²    1050 €
tontin pinta-alan ollessa   10001 – 50 000 m²    1250 €
tontin pinta-alan ollessa            yli 50 000 m²    1550 €

Kiinteistövero
Vuokratontin maapohjasta ei makseta kiinteistöveroa (0,98 % verotusarvosta). Rakennusten osalta kiinteistövero maksetaan kaikilla tonteilla samoin perustein.

Vuokraoikeuden rekisteröinti
Vuokralaisella on velvollisuus kirjauttaa vuokraoikeutensa siten kuin maakaaressa (540/95) säädetään. Vuokraoikeutta haetaan Maanmittauslaitokselta 6 kk kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Kirjaus todistaa hallintaoikeuden ja tekee tontin vuokraoikeudesta rakennuksineen kiinnityskelpoisen lainan vakuudeksi.

Tontin ostaminen
Tontin ostamisen jälkeen varainsiirtovero 4 % on maksettava ennen lainhuudon hakemista.
Lainhuuto on uuden omistajan omistusoikeuden rekisteröinti. Sitä on haettava 6 kk kuluessa kaupasta Maanmittauslaitokselta.

 

Rakennustyön valvonnan maksuja

Rakennuspiirustuksia kannattaa jo luonnosvaiheessa näyttää rakennustarkastajalle, jotta mahdolliset muutostarpeet selviäisivät mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin lupakäsittely on nopeampaa suunnitelmien valmistuttua.

 

Rakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen sekä kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen rakennusta kohti 180 € sekä lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,2 €/m².

esim. teollisuusrakennus 500 m² rakennusvalvontamaksu 1780 €,

Tilapäinen rakennus tai rakenteeltaan yksinkertainen, lämmöneristämätön, hallimainen rakennus tai katos, joka liittyy muuhun toimintaan kuin asumiseen rakennusta kohti 150 € sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 1,5 €/m²

esim. katos/kylmähalli 500 m² rakennusvalvontamaksu 900€

Aloituskokousmaksu 100 €

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittamisen maksu on kultakin pisteeltä 80 €, kuitenkin vähintään 320 €.

Lisätietoja

NimiPuhelinNimikeYksikkö

Harjavallan vesihuolto 

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

L = A * p * k* yl, jossa
L = liittymismaksu €
A = rakennusluvan mukainen kerros-ala (krs-m2)
p = palvelukerroin (vesi 0,4 + jätevesi 0,4 + hulevesi 0,2)
k= kiinteistötyypin mukainen kerroin, joka on teollisuusrakennuksilla 1
yl = yksikköhinta 3,00 €/m²

esim. 500 krs-m²: 500 * (0,4+0,4+0,2) * 1 * 3,00 = 1500€
Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Lisätietoja

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Okkonen Kari044 432 5383vesihuoltoteknikkoVesihuolto

 

Sähköliittymä Lammaisten Energia

Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot löytyvät sähkön toimittajalta

www.lammaistenenergia.fi

Lammaisten Energia Oy puh. (02) 535 2011.

Esim. LIITTYMISMAKSUT hinnat alv 0% alkaen 1.4.2018

Pienjännite, sulakepohjaiset liittymät 0,4 kV
Pääsulake/A Liittymismaksu/€ asemakaava-alueella (vyöhyke 1)
3×25                   1.750 €