Katujen ja teiden suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla luodaan toimiva viihtyisä elinympäristö. Harjavallan kaupungin alueella teiden kunnossapito- ja hoitovastuu jakautuu kaupungin, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja yksityisteiden tiekuntien kesken.

Kaupungin vastuulla ovat pääasiassa asemakaava-alueiden kadut ja kevyen liikenteen väylät ja osa haja-asutusalueiden teistä. Hoidettavia liikenneväyliä on yli 170 kilometriä. Palautetta kaupungin katujen osalta voi antaa Harjavallan kaupungin teknisiin palveluihin.

 

ELY-keskus hoitaa kunnan alueen valtatiet ja maantiet sekä niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät. Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa 24 h/vuorokaudessa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista. Liikennevirastolle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot, kuopat, reiät, tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu 02 9502 0600

Tienkäyttäjän linja 0200 2100

 

Tiekunnat vastaavat yksityisteiden ylläpidosta itsenäisesti.

Yhteystiedot

sähköposti etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Tynjälä Jarmo044 432 5363työnjohtajaKunnallistekniset palvelut