Harjulan Killan hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista kaksi on kaupungin edustajia. Sekä syksyllä järjestettävään vuosikokoukseen että kaikille avoimeen kevätkokoukseen kutsutaan Sydän-Satakunta -lehdessä.

Kullervo Tupi, puheenjohtaja
Heikki Kautonen
Mervi Latvala
Tapio Routimo
Sirpa Vanhala
Markus Mäkinen, kaupungin edustaja
Tarmo Vajavaara, kaupungin edustaja

Sihteerinä hallituksen kokouksissa toimii Anneli Mannelin-Pelkonen.