Varhaiskasvatussuunnitelma

Harjavallan kaupungin sivistyslautakunta on 13.6.2019/77§ kokouksessaan vahvistanut Harjavallan kaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman. Uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet saatiin valmiiksi marraskuussa 2016, ja em. suunnitelmien pohjalta tehtiin Harjavallan kaupungin varhaiskasvatuksessa käytettävä kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelma otettiin käyttöön 01.08.2017.

Harjavallan kaupungilla on käytössä v. 2015 valmistunut kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma.

Varhaiskasvatussuunnitelman liitteet