Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty.

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen tavoite on järjestää alueiden käyttö- ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään kestävää kehitystä. Turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen (MRL § 1).

Harjavallan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityksen lautakunta ja sen alaisuudessa rakennustarkastaja.

Kaavoituksella ohjataan ja määrätään yksityiskohtaisesti rakennuspaikasta, rakennettavasta rakennuksesta ja vaadituista järjestelyistä rakennuspaikalla. Asemakaava-alueella rakentamista ohjaa voimassa olevan asemakaava ja Harjavallan kaupungin rakennusjärjestys. Suunnittelutarveratkaisu haetaan tarvittaessa rakennusluvan yhteydessä ja asia käsitellään kaupunkikehityksen lautakunnassa.

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus tulee jättää sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Hankkeesta voit pyytää neuvontaa jo ennen rakentamisen aloittamista ja jatkaa sen jälkeen asiointia päättymiseen asti. Jokainen rakennushanke/toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan. Tutustu ja kirjaudu palveluun.  Näin voit hoitaa asiointisi myös virka-ajan ulkopuolella.

 

Siirtyy lupapiste.fi-verkkosivulle

 

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan kunnalle maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Asiakaspalvelu

Harjavallan tekniset palvelut

Avoinna ma-pe 9.00-15.00

Osoite: Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

NimiPuhelinNimikeYksikkö
Metsänranta Ulla044 432 5359hallintosihteeri (asiakaspalvelu)Ympäristötoimi
Kopra-Virtanen Sanna044 701 3336ympäristötarkastajaYmpäristötoimi
Albrecht Nora044 701 0211ympäristötarkastaja
(roskaantumiset)
Ympäristötoimi
Myllykoski Joonas044 432 5408rakennustarkastajaYmpäristötoimi