Lasten kodinhoitotuki

Lasten kotihoidon tuki (KELAN ohjeiden mukaan)

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan tai vanhempainrahakauden jälkeen pidetyn isyysrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai esim. sukulainen tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Lasten yksityisen hoidon tuki (KELAN ohjeiden mukaan)

Lasten yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista lapsista myönnetään yksityisen hoidon tukea sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahasta maksetaan 58,87 euroa kuukaudessa ja hoitolisä puolitetaan, jos lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa, tai jos lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana eli yhtä vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevasta lapsesta maksetaan yksityisen hoidon tuen hoitorahasta 58,87 euroa kuukaudessa ja hoitolisä puolitetaan lapsen ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Oikeutta yksityisen hoidon tukeen ei ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta, tai hän ei peri korvausta työstään. Jos perheessä kuitenkin on alle kolmivuotias lapsi, perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea.

Kela maksaa tuen yksityisen hoidon tuottajan tilille.

Yksityisen hoidon tuesta maksaa veroa päivähoidon tuottaja. Kun Kela maksaa yksityisen hoidon tuen työsuhteiselle hoitajalle, Kela pidättää siitä ennakon, mutta hoitajan palkannut perhe pidättää ennakon maksamastaan palkkaosuudesta ja maksaa sosiaaliturvamaksut koko palkkasummasta työnantajan ominaisuudessa.