Vuoden 2021 kulttuuriavustusten hakuaika on 25.2. – 26.3. (klo 15).

Täytettävä ja tulostettava hakulomake

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Harjavallan kaupunki
Sivistyslautakunta
Satakunnantie 110
29200 Harjavalta

Lisätietoja:

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

  1. Avustus jaetaan sivistyslautakunnan harkinnasta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
  2. Avustus jaetaan yleisavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille ja kohdeavustuksena yksityisille taiteenharrastajille, ammatinharjoittajille ja ryhmille.
  3. Avustus myönnetään hakemuksesta.
  4. Avustus myönnetään kohteeseen, joka edellyttää aktiivista kulttuurin tekemistä.
  5. Avustusta ei myönnetä matkakorvauksiin eikä yksittäisen henkilön kurssi- tai koulutusmenoihin.
  6. Avustusta hakevan yhdistyksen ja yksityisen henkilön kotikunta tulee olla Harjavalta. Ryhmän jäsenistä ainakin yhden kotikunta tulee olla Harjavalta.
  7. Yhdistyksen osalta avustushakemukseen liitetään yhteisön hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio, tietoja hakijayhteisöstä (hallituksen/johtokunnan kokoonpano), yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
  8. Avustus maksetaan yhdistyksen ja yksityisen henkilön tilille, kun anottuun tarkoitukseen käytetyt
    maksukuitit on esitetty. Kuitit on esitettävä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty.