Kulttuuriavustukset

Hakuaika ja ohjeita

Avustukset kulttuuritoimintaan vuodelle 2023

Avustukset kulttuuritoimintaan julistetaan haettavaksi ajalla 23.2. klo 8.00 -23.3. klo 23.45.

Avustukset haetaan nyt ensimmäistä kertaa avustusverkko.fi-sivustolla. Paperisia hakemuksia ei enää käsitellä.

Avustusverkko.fi-sivustolla ohjeistetaan, miten yhdistys, ryhmä tai yksityinen henkilö saa käyttäjätunnukset.

Kirjautumisen jälkeen hakija saa näkyviinsä haettavat avustukset.

Avustukset jaetaan yleisavustuksina Harjavallassa kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja kohdeavustuksina yksityisille taiteenharrastajille, ammatinharjoittajille ja ryhmille.

Lisätiedot: kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle, p. 044 432 4337.

Harjavallassa 23.2.2023

HARJAVALLAN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätietoja

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

Myöntämisen perusteet

  1. Avustus jaetaan sivistyslautakunnan harkinnasta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
  2. Avustus jaetaan yleisavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille ja kohdeavustuksena yksityisille taiteenharrastajille, ammatinharjoittajille ja ryhmille.
  3. Avustus myönnetään hakemuksesta.
  4. Avustus myönnetään kohteeseen, joka edellyttää aktiivista kulttuurin tekemistä.
  5. Avustusta ei myönnetä matkakorvauksiin eikä yksittäisen henkilön kurssi- tai koulutusmenoihin.
  6. Avustusta hakevan yhdistyksen ja yksityisen henkilön kotikunta tulee olla Harjavalta. Ryhmän jäsenistä ainakin yhden kotikunta tulee olla Harjavalta.
  7. Yhdistyksen osalta avustushakemukseen liitetään yhteisön hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio, tietoja hakijayhteisöstä (hallituksen/johtokunnan kokoonpano), yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
  8. Avustus maksetaan yhdistyksen ja yksityisen henkilön tilille, kun anottuun tarkoitukseen käytetyt
    maksukuitit on esitetty. Kuitit on esitettävä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty.