Kulttuuriavustukset

Hakuaika ja ohjeita

Avustukset kulttuuritoimintaan vuodelle 2024

Hakuilmoitus julkaistaan Sydän-Satakunnassa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram) torstaina 22.2.2024.

 

 

Lisätietoja

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

Myöntämisen perusteet

  1. Avustus jaetaan sivistyslautakunnan harkinnasta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
  2. Avustus jaetaan yleisavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille ja kohdeavustuksena yksityisille taiteenharrastajille, ammatinharjoittajille ja ryhmille.
  3. Avustus myönnetään hakemuksesta.
  4. Avustus myönnetään kohteeseen, joka edellyttää aktiivista kulttuurin tekemistä.
  5. Avustusta ei myönnetä matkakorvauksiin eikä yksittäisen henkilön kurssi- tai koulutusmenoihin.
  6. Avustusta hakevan yhdistyksen ja yksityisen henkilön kotikunta tulee olla Harjavalta. Ryhmän jäsenistä ainakin yhden kotikunta tulee olla Harjavalta.
  7. Yhdistyksen osalta avustushakemukseen liitetään yhteisön hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio, tietoja hakijayhteisöstä (hallituksen/johtokunnan kokoonpano), yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
  8. Avustus maksetaan yhdistyksen tilille, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu. Yksityisen hakijan tai ryhmän tilille avustus maksetaan, kun anottuun tarkoitukseen käytetyt maksukuitit on esitetty. Kuitit on esitettävä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty.