Kulttuuriavustukset

Hakuaika ja hakulomake

Vuoden 2022 kulttuuriavustusten hakuaika on 24.2. – 16.3. (klo 15).

Täytettävä ja tulostettava hakulomake (pdf)

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen

Harjavallan kaupunki
Sivistyslautakunta
Satakunnantie 110
29200 Harjavalta

Lisätietoja

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle
satu.soppela-hyle@harjavalta.fi

Myöntämisen perusteet

  1. Avustus jaetaan sivistyslautakunnan harkinnasta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
  2. Avustus jaetaan yleisavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille ja kohdeavustuksena yksityisille taiteenharrastajille, ammatinharjoittajille ja ryhmille.
  3. Avustus myönnetään hakemuksesta.
  4. Avustus myönnetään kohteeseen, joka edellyttää aktiivista kulttuurin tekemistä.
  5. Avustusta ei myönnetä matkakorvauksiin eikä yksittäisen henkilön kurssi- tai koulutusmenoihin.
  6. Avustusta hakevan yhdistyksen ja yksityisen henkilön kotikunta tulee olla Harjavalta. Ryhmän jäsenistä ainakin yhden kotikunta tulee olla Harjavalta.
  7. Yhdistyksen osalta avustushakemukseen liitetään yhteisön hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio, tietoja hakijayhteisöstä (hallituksen/johtokunnan kokoonpano), yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta.
  8. Avustus maksetaan yhdistyksen ja yksityisen henkilön tilille, kun anottuun tarkoitukseen käytetyt
    maksukuitit on esitetty. Kuitit on esitettävä kalenterivuonna, jolloin avustus on myönnetty.