Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo ja Venator P&A Finland Oy. Käytännössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa ilmanlaadun mittausjärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti.

Harjavallassa ilmanlaadun mittausasemat ovat keskustassa Kalevassa ja joen pohjoispuolella Pirkkalassa. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia sekä hiukkasten metallipitoisuuksia. Kalevassa sijaitsee lisäksi sääasema.

Lisätietoa: Ilmanlaadun seuranta