Käyttösäännöt ja maksut

Käyttösäännöt on hyväksytty jokaisessa Satakirjastoihin kuuluvassa kunnassa ja ne ovat voimassa 1.3.2018 alkaen toistaiseksi. Käyttösääntöjen soveltamisohjeet hyväksytty Satakirjastojen johtoryhmässä 7.2.2018.

Satakirjastot on 17 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa. Kunnan oikeus laatia käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016, 14§). Käyttösäännöillä edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tällä sivulla on esitettynä käyttösääntöjen tiivistetty versio. Lue käyttösääntöjen virallinen versio Satakirjastojen sivuilla.

Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston kokoelmia, palveluja, laitteita ja yleisötiloja sekä osallistua tapahtumiin. Lainaamiseen tarvitsee kirjastokortin ja lainausoikeuden.

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakas voi saada kirjaston käyttökiellon määräajaksi, jos hän huomautuksista huolimatta aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta.

Kirjastokohtainen käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voi hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi.

Lainausoikeus

Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista. Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa Suomessa ja muut yhteystietonsa. Alle 18-vuotiaalta riittää kuvaton Kela-kortti.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaajana voi olla huoltaja tai täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada vuodeksi kerrallaan yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ja osoitteen ilmoittaminen, tällöin kirjastokortti on voimassa vuoden kerrallaan.

Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on 10 € tai sen yli. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla nolla euroa, jotta asiakas välttää lainauskiellon.

Aineiston laina-aika voi olla 1 – 28 vuorokautta.

  • Kirjat ja musiikkiäänitteet 28 vrk
  • DVD:t, videot, konsolipelit ja lehdet 14 vrk
  • Pikalainat ja kotiseutukokoelman aineisto 7 vrk

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa. Eräpäivät näkyvät eräpäiväkuitissa, jonka saa lainauksen yhteydessä.

Lainat voi palauttaa mihin tahansa Satakirjastojen toimipisteeseen sen aukioloaikana tai mahdolliseen palautusluukkuun. Poikkeuksena ovat erikoisaineistot, kuten liikuntavälineet, jotka tulee palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Harjavallan kirjastolla on palautusluukku, johon saa palauttaa kirjoja ja lehtiä. Muuta aineistoa ei saa palauttaa luukun kautta rikkoutumisriskin vuoksi. Luukun kautta palautettu aineisto rekisteröidään palautetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainojen palauttaminen luukun kautta on asiakkaan vastuulla; asiakas joutuu korvaamaan luukussa rikkoutuneen aineiston.

Yhden asiakkaan lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa, joista:

  • CD-levyjä korkeintaan 50 kpl
  • DVD-levyjä korkeintaan 30 kpl
  • Blu-Ray-levyjä korkeintaan 10 kpl
  • Konsolipelejä korkeintaan 10 kpl

Lainamäärät ovat yhteiset Satakirjastoissa.

Lainat voi uusia kahdeksan kertaa. Uusimisen voi tehdä:

Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Joidenkin aineistojen uusimisessa voi olla rajoituksia, esim. pikalainoja ei voi uusia.

Myöhästymismaksut

Kaikki aikuisten aineisto 0,25 €/laina/myöhässä oleva päivä, enintään 7 €/laina, myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen.

Lasten- ja nuortenosaston myöhästyneistä lainoista peritään vain huomautusmaksut.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Huomautusmaksut

1. huomautus lähetetään viikon kuluttua eräpäivästä. Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 1,50 €. Mikäli aineistoon on varaus, 1. muistutus lähtee heti eräpäivän jälkeen.

2. huomautus lähetetään 4 viikon kuluttua eräpäivästä. Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 3 €.

Lasku lähetetään 8 viikon kuluttua eräpäivästä. Myöhästymismaksujen lisäksi peritään laskun käsittelymaksu 12 €. Laskun käsittelymaksu sisältää 1. ja 2. huomautusmaksun. Lasku on perimiskelpoinen. Saatavat voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi. Perintätoimisto laskuttaa aineiston korvausmaksun, myöhästymismaksun, käsittelymaksut, omat perintäkulunsa ja lainmukaisen viivästyskoron.

Maksujen suorittaminen

Myöhästymis- ja huomautusmaksut voi maksaa missä tahansa Satakirjastossa tai verkon kautta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Lainaajan on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto maksamalla aineiston omistavan kirjaston määräämä korvausmaksu.

Maksujen tehostettu perintä

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 €, muutoin seuraa lainauskielto.

Harjavallan kirjaston omat maksut

Muovikassi 0,30 €
Harjavallan kirjaston oma kangaskassi 1,50 €
Mustavalkoinen A4 kopio/tuloste 0,50 € / kpl
Värillinen A4 kopio/tuloste 1 € / kpl
Mustavalkoinen A3 kopio 1 € / kpl
Värillinen A3 kopio 1,50 € / kpl
Puhelumaksu (vain Suomeen, korkeintaan viisi minuuttia ja kerran päivässä) 0,50 €
Faksi (vain Suomeen) Yksi sivu 1 €, lisäsivut 0,20 € / kpl
Harjavalta150-tuotteet katso täältä

(A3-tulosteita ei saatavilla, kaksipuoliset sivut lasketaan kahdeksi tulosteeksi)

Jos kirjaston kokoelmissa ei ole tarvitsemaasi kirjaa tai se on lainassa, se voidaan varata sinulle lainattavaksi muusta kirjastosta, joko Harjavaltaan tai muuhun Satakirjastojen toimipisteeseen.

Varaukset Satakirjastojen aineistoon ovat maksuttomia (määräaikaan mennessä noutamattomasta varauksesta peritään 1 €).

Varauksen voi tehdä:

Varauksen saapuessa lähetetään saapumisilmoitus asiakkaan valinnan mukaan joko tekstiviestinä, sähköpostitse tai kirjeenä.

Varattu aineisto on noudettavissa 7 vuorokauden ajan saapumisilmoituksesta. Asiakkaalla tulee olla lainausoikeus varausta noudettaessa. Jos varattua aineistoa ei noudeta määräaikaan mennessä, varaus puretaan ja asiakkaalta peritään 1 € maksu noutamattomasta varauksesta.

Kaukopalvelu

Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa voidaan tilata asiakkaille lainattavaksi muista kirjastoista Suomesta tai tarvittaessa ulkomailta noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalveluasiakkaalla tulee olla lainausoikeus.

Kaukolainat Suomesta 8 €
Kaukolainat Pohjoismaista 15 €
Kaukolainat muualta ulkomailta 30 €

Kaukolainat Harjavallasta muille kirjastoille

  • Kaukolaina 15 €/kpl
  • Jäljennökset tai tulosteet 15 € / ensimmäiset 20 sivua ja seuraavat sivut 1 € / sivu

Käsikirjastoaineistoa, pääsääntöisesti kotiseutukokoelman aineistoa ja vanhaa huonokuntoista ainestoa ei kaukolainata.