Yrittäminen

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Vuoden 2018 aikana valmistui kaupunkistrategiaan liittyvä Elinvoimaohjelma, jossa on määritelty kehitys- ja elinkeinopalveluihin, markkinointiin ja muihin elinvoimaa edistäviin toimenpiteisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen asettama elinkeinotiimi on toiminut kaupungin, paikkakunnan elinkeinoelämän, työvoimahallinnon ja Prizztechin yhteisenä foorumina käsitellen paikallista yrityselämää koskevia asioita. Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja yksittäisten yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Aloittavien yritysten neuvonta löytyy osoitteesta: http://www.prizz.fi/enter

Yrityshaku osoitteessa: http://www.satakanta.fi

Tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta osoitteessa: http://www.satamittari.fi

HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTON INVESTOINNIT

Osana Harjavallan Suurteollisuuspuiston vetovoimasuunnitelmaa on tuotettu video alueen investoinneista. Videolla on kerrottu alueen yritysten viime vuosina tekemistä ja seuraaville vuosille suunnittelemista merkittävimmistä investoinneista tuotannon laajentamiseen ja modernisointiin liittyen. Yhteensä investointeja on tehty ja tullaan tekemään yli miljardilla eurolla. Tuotannon laajennukset ja uudet tuotantolaitokset tuovat alueelle satoja uusia työpaikkoja.

 

HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTON VETOVOIMASUUNNITELMA

 

Lue lisää metallien kierrätyksestä:

https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/teknologiametallit/kriittisten-kierratysmetallien-koetehdas-konsepti/hankkeen-esitysmateriaalit.html