Yrittäminen

Päävastuu kaupungin elinkeinotoimesta on kaupunginjohtajalla. Vuoden 2018 aikana valmistui kaupunkistrategiaan liittyvä Elinvoimaohjelma, jossa on määritelty kehitys- ja elinkeinopalveluihin, markkinointiin ja muihin elinvoimaa edistäviin toimenpiteisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen asettama elinkeinotiimi on toiminut kaupungin, paikkakunnan elinkeinoelämän, työvoimahallinnon ja Prizztechin yhteisenä foorumina käsitellen paikallista yrityselämää koskevia asioita. Kaupunki jatkaa edelleen myös itsenäisiä neuvotteluja yksittäisten yritysten sijoittumiseksi Harjavaltaan.

Aloittavien yritysten neuvonta löytyy osoitteesta: http://www.prizz.fi/enter

Yrityshaku osoitteessa: http://www.satakanta.fi

Tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa Satakunnasta osoitteessa: http://www.satamittari.fi