Pirkkalan koulu

Luokka
Opettajat Kirsi Raitoharju 1a lk
Henna Vähämäki 1b lk
Kaisa Ihamäki 2.lk
Niina Mäki 3. lk
Päivi Lahtinen 4.lk
Sanna Kaukiainen 5.lk
Petteri Salmi 6.lk
Nora Varjonen erityisopetus
Kuraattori Katja Heikkilä
Koulusihteeri Leena Tikka paikalla tiistaisin
Koulunkäynnin ohjaajat Sanna Fisk myös iltapäivähoito
Reija Lahti
Kirsi Tuomi

Syystiedote

Koulun yhteystiedot

Osoite: Rantalankatu 1, 29200 Harjavalta

Rehtori Päivi Lahtinen: 044 432 5293, paivi.lahtinen(at)harjavalta.fi

Koulusihteeri Leena Tikka: 044 432 5302, leena.tikka(at)harjavalta.fi

Opettajainhuone: 044 432 5295 (ei tekstiviestejä tähän numeroon)

Jakelukeittiö: 044 432 5296

Iltapäivähoito: 044 432 5320

 

Henkilökunta         sähköposti:  etunimi.sukunimi(at)harjavalta.fi

Opettajat    

1.a lk Kirsi Raitoharju

1.b lk Henna Vähämäki

2 lk Kaisa Ihamäki

3 lk Niina Mäki

4 lk Päivi Lahtinen

5 lk Sanna Kaukiainen

6 lk Timo Salonen

erityisopettaja: Nora Varjonen

 

Koulunkäyntiavustajat

Sanna Fisk 

Reija Lahti

Kirsi Tuomi

Iltapäivähoito

Sanna Fisk:  044 4325320

Kouluterveydenhoitaja

Sari Lehtimäki: 044 906 7541, sari.lehtimaki(at)ksthky.fi

Oppilashuollon ohjaaja (kuraattori)

Katja Heikkilä: 044 4325319

Laitoshuoltajat

Minna Levonen: 044 432 5296

Leena Wihlman: 044 432 5296

Keskuskeittiö

Mervi Takala: 044 4325 228, mervi.takala(at)harjavalta.fi

Kiinteistönhoito: Toni Leppänen: 044 432 5395, toni.leppanen(at)harjavalta.fi

 

Päivittäiset työajat

Koulumme välituntiajat ovat seuraavat:

8.45 – 9.00, 10.30 – 11.15 (ruokailuvuorosta riippuen), 12.00 – 12.15, 13.00 – 13.15 ja 14.00 – 14.15.

 

Lukuvuoden työajat

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 8.8.2018 klo 9. Syyslomaa vietetään 22.-28.10.2018. Lukukausi päättyy perjantaina 21.12.2018.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 7.1.2019. Talviloma on 18.2.-24.2.2019 ja lukukausi päättyy lauantaina 1.6.2019.

 

Tiedottaminen

Koulun ja luokan tiedotteet lähetetään Wilman kautta.  Jos teillä on kysyttävää Wilma-tunnuksista, ottakaa yhteyttä koulusihteeri Leena Tikkaan.

 

Loma-anomukset

Jos huoltaja hakee oppilaalle ylimääräistä vapaata, sitä haetaan Wilmassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Korkeintaan viiden työpäivän vapaat myöntää oma opettaja ja sitä pidemmät lomat rehtori.

 

Ruokailu

Ateriat valmistetaan keskuskeittiöllä, josta ne toimitetaan koululle. Koulussa on vuororuokailu. Oman lapsenne ruokailuajan saatte omalta opettajalta. Keskuskeittiön pääemäntänä toimii Mervi Takala. Mahdolliset erityisruokavaliot tulee toimittaa suoraan keskuskeittiölle. Erityisruokavalioista tulee olla terveydenhoitajan tai lääkärin lausunto.

 

Iltapäivätoiminta

Koulussa on kaupungin järjestämää iltapäivätoimintaa kello 12 – 16.15 välisenä aikana. Iltapäivätoiminta on maksullista (siihen kuuluu välipala), joten siihen on haettava kirjallisesti. Tarkempia tietoja maksuista ja muista käytännöistä antaa toiminnasta vastaava ohjaaja Sanna Fisk.

 

Koulumme tapoja ja sääntöjä

Suurin osa koulumme oppilaista kulkee koulumatkat pyörällä. Turvallisuuden takia suosittelemme kypärän käyttöä. Koulun järjestämillä pyöräretkillä se on pakollinen turvavaruste.

Suosittelemme käyttämään sisäkenkiä. Ulkokengät jätetään sisääntuloaulan telineisiin. Paikat on luokittain jaettu. Laitattehan lapsen nimen kenkiin ja vaatteisiin.

Välituntipihalle ei saa ajaa. Autoille tarkoitettu reitti on Rantalankadun ja henkilökunnan parkkipaikan välinen huoltotie. Tätä aluetta oppilaat eivät saa käyttää.

Kännykän käytössä noudatetaan opettajan antamia ohjeita.

 

Oppilashuolto

Oppilashuollon ohjaaja (kuraattori) Katja Heikkilä on tavattavissa Pirkkalan koululla tiistaisin.

Kouluterveydenhoitaja Sari Lehtimäki on koululla tiistaisin ja parillisten viikkojen torstaisin. Sopivin puhelinaika on klo 8-9.

Koulumme ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille järjestetään koululääkärin vastaanotto kerran lukuvuodessa. Vastaanotto tapahtuu koululla ja koulupäivän aikana. Vanhempien toivotaan olevan mukana terveystarkastuksessa. Tarkastusajat lähetetään koteihin oppilaiden mukana. Kaikilla oppilailla on säännöllisesti hammaslääkärin vastaanotto. Oppilaat kuljetetaan koululta hammashoitolaan ja takaisin.

Keski-Satakunnan kuntayhtymässä toimii perheneuvola, joka palvelee perheitä ongelmatilanteissa. Yhteystiedot löytyvät kuntayhtymän sivuilta tai terveyskeskuksen puhelinnumeroista.

 

 Pirkkalan koulun vanhempainyhdistys ry

Yhdistys järjestää mukavia tapahtumia ja toimintaa oppilaille, muistaa keväällä lähteviä kuudesluokkalaisia ja toimii linkkinä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä. Toivotamme kaikki huoltajat lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen ja yhdistyksen toimintaan!

 

 

 

Pirkkalan koulun oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta tutustuttaa oppilaat demokraattiseen toimintakulttuuriin. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu oppilaan aktiivinen rooli oman oppimisensa ja koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäjänä. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan oman koulun kehittämisestä oppilaan näkökulmasta. Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä siihen liittyvät osallistavat toimintatavat kasvattavat oppilaista vastuullisia aikuisia.

Oppilaskunnassa on yksi varsinainen ja yksi varaedustaja kultakin luokalta.

Oppilaskunnan edustajat kokoontuvat säännöllisesti.

Tehtävät:

Oppilaskunnan edustajiston tehtävät:

–  kokoontua säännöllisesti ja käsitellä muiden oppilaiden toivomia asioita

–  ideoida yhdessä käsiteltäviä asioita sekä valmistella oppilaiden aloitteita, ideoita ja ehdotuksia  vanhempainyhdistykselle, opettajille, rehtorille tms.

– pyrkiä kehittämään oppilaiden osallistumista sekä vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa

– käsitellä oppilaskunnan edustajille tehdyt aloitteet ja ilmoittaa niiden etenemisestä

Oppilaskunnan luokkaedustajan tehtävät:

– tuoda luokkansa oppilailta viestejä ja ideoita edustajien kokoukseen sekä tiedottaa luokkatovereita, mitä kokouksessa käsiteltiin

– osallistua tunnollisesti ja aktiivisesti edustajien kokouksiin

– toimii esimerkkinä koulun muille oppilaille vaikuttamisessa

Koko oppilaskunnan eli kaikkien oppilaiden tehtävät:

– tehdä aloitteita – Onko jokin ongelma, jota voisi parantaa, miten oppilaat voisivat vaikuttaa koulussa, onko ideoita välitunteihin tai koulun arjen piristämiseen

– terveisiä, ideoita ja ehdotuksia voi kertoa suoraan luokan edustajille.

Yhteystiedot:

Pirkkalan koulu, Rantalankatu 1, 29200 Harjavalta

Päivi Lahtinen rehtori 044 432 5293
Leena Tikka Koulusihteeri 044 432 5302
Opettajat 044 432 5295
Katja Heikkilä Kuraattori 044 432 5319
Sari Lehtimäki Terveydenhoitaja 044 906 7541
Iltapäivähoito Iltapäivätoimintaohjaaja 044 432 5320
Kiinteistönhoitaja Toni Hautamäki 044 432 5402