Uusi jätelaki velvoittaa kuntia aloittamaan kompostointirekisterin ylläpitämisen vuoden 2023 alussa. Ilmoituksen voi tehdä Porin kaupungin verkkosivuilla. Ilmoituksessa pyydetään tietoja käytössä olevan kompostorin merkistä ja mallista, koosta, käyttökuukausista ja sijainnista. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta ja päivittää, jos kompostointi lopetetaan tai siitä vastaava henkilö vaihtuu.

Kompostointi-ilmoitus tehdään sekä vakituisen asumisen että vapaa-ajan asumisen yhteydessä tapahtuvasta kompostoinnista. Myös haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista tulee ilmoittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.

Kompostointi-ilmoitus

Lisätietoja: jatehuoltojaosto@pori.fi ja 044 7011473