Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

HARJAVALLAN  VALTUUSTON, KAUPUNGINHALLITUKSEN  JA TOIMIELINTEN  PÖYTÄKIRJOJEN  SEKÄ VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN YLEISESTI  NÄHTÄVÄNÄ TOIMIKAUDELLA  2021 – 2025

 

Valtuuston

Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä ja ne julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen

kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) päivänä kokouksen jälkeen kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Keskusvaalilautakunnan

kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen viidentenä arkipäivänä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Henkilöstöjaoston

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina kaupungin kir­jaa­mos­sa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Sivistyslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina sivistystoimen hallinnossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Tarkastuslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti  tarkastamisen jälkeen seuraavana arkipäivänä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirja julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Teknisen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisissä palveluissa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Kaupunkikehityksen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisissä palveluissa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Viranhaltijain päätöspöytäkirjat

Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, kaupungingeodeetin ja

sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana kaupungin kirjaamossa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Muut viranhaltijain päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan

pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana ao. viranhaltijan virkahuoneessa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisessä on otettava huomioon kuntalain määräykset, asiakirjojen julkisuutta koskeva lainsäädäntö sekä henkilörekisterilain säännökset.

Harjavallassa 28.12.2021

Valtuusto
Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Henkilöstöjaosto
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunkikehityksen lautakunta