Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

HARJAVALLAN  VALTUUSTON, KAUPUNGINHALLITUKSEN  JA TOIMIELINTEN  PÖYTÄKIRJOJEN  SEKÄ VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN PITÄMINEN YLEISESTI  NÄHTÄVÄNÄ TOIMIKAUDELLA  2017 – 2021

 

Valtuuston

Kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä ja se julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Kaupunginhallituksen

kokousten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti toisena (2.) päivänä kokouksen jälkeen kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Keskusvaalilautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen viidentenä arkipäivänä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Henkilöstöjaoston

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä ja kaupungin kotisivuilla salassapitoa ja henkilötietoja koskevin rajoituksin.

Sivistyslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina sivistystoimen hallinnossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Perusturvalautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti  tarkastamisen jälkeen  kolmantena  kokousta seuraavana arkipäivänä sosiaalikeskuksessa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä kaupungin kotisivuille.

Tarkastuslautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti  tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana arkipäivänä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirja julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Teknisen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisissä palveluissa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Kaupunkikehityksen lautakunnan

pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana maanantaina teknisten palvelujen toimistossa sen aukioloaikoina ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

Viranhaltijain päätöspöytäkirjat

Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, kaupungingeodeetin ja

sivistystoimenjohtajan päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan

pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana kaupungin

kirjaamossa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

 

Muut viranhaltijain päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä aina ao. päätöstä koskevan

pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisenä työpäivänä virka-aikana ao. viranhaltijan

virkahuoneessa ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä, kaupungin kotisivuilla.

 

Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitämisessä on otettava huomioon kuntalain määräykset,

asiakirjojen julkisuutta koskeva lainsäädäntö sekä henkilörekisterilain säännökset.

 

Harjavallassa 27.10.2017

Valtuusto
Kaupunginhallitus ja henkilöstöjaosto
Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta
Kaupunkikehityksen lautakunta