Emil Cedercreutzin museon omistaa Emil Cedercreutzin säätiö. Museon hallinnasta vastaa Harjavallan kaupungin sivistyslautakunta säätiön ja kaupungin kesken laaditun hallintasopimuksen perusteella.

Museotoimi jakautuu kahteen tulosyksikköön, jotka ovat Emil Cedercreutzin museo ja Huittisen museo.

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museotoimen tulosalueen yleisenä tehtävänä on Harjavallan ja Huittisen kaupungissa harjoitettavan museotoiminnan toimeenpano, tukeminen ja edistäminen.

Harjavallan kaupunki ja Emil Cedercreutzin säätiö ovat asettaneet neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on museon hoidon yhteisten tavoitteiden ja keinojen etsiminen.

Emil Cedercreutzin museon tukiyhteisönä toimii Kotiseutuyhdistys Harjulan Kilta ry.

Emil Cedercreutzin museon yhteistyökumppanina toimii Satakunnan Historiallinen Seura ry, jonka kotipaikka on Emil Cedercreutzin museo.

Harjavallan kaupunki

Emil Cedercreutzin säätiö

Huittisten museo

Satakunnan Historiallinen Seura

Yleiskuva Emil Cedercreutzin museon jokirannasta.