Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä.

Sen tavoitteena on

  • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä
  • vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän tuottaa ja kokoaa hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatii yhteistyössä verkostojen kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja/tai -kertomukset sekä seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointikoordinaattori on keskeinen kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä koordinoiva toimija.

 

Kaipaatko apua liikunnan aloittamiseen? Katso tästä liikunta neuvonnan palvelutarjotin:

https://satakunnanhyvinvointialue.fi/tietoa-meista/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-hyvinvointiin-ja-terveyteen/liikuntaneuvonnan-palvelutarjotin/