23.1.2018

 

 
Seuraava ympäristölupahakemus on käsittelyssä Harjavallan ympäristönsuojeluviranomaisella:
 
Hakija: SATbioGAS, Metsäkulmantie 334, 29200 HARJAVALTA
Toiminta, jota lupahakemus koskee: Liikennepolttoaineen, orgaanisen lannoitteen, puupelletin sekä hiilidioksidin tuotanto. Toiminnan sijaintipaikka: Harjavallan kaupungin Sievarin (205) kaupunginosan korttelissa 11 tontti 1. Kiinteistön osoite on Sievarinkatu 21-29, 29200 HARJAVALTA.
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Harjavallan kaupungin teknisten palveluiden rakennuksessa, neuvonnassa osoitteessa Keskustie 5b.
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
 
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Harjavallan Kaupunkikehityksen lautakunnalle, os. Keskustie 5b, 29200 HARJAVALTA. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää 26.2.2018 mennessä.
 
Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Reijo Roininen p. 044 432 5408.
 
Harjavallassa 23.1.2018
 
Kaupunkikehityksen lautakunta
 
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone