Lukudiplomi alakoululaisille

Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomi 1. – 6. vuosiluokille

Lukudiplomin tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan. Hyvä lukutaito kehittyy lukiessa ja samalla kehittyy myös lapsen itsetunto. Myös koulumenestykselle on hyötyä hyvästä lukutaidosta. Lukemalla saa roppakaupalla elämyksiä ja samalla kehittyy myös lapsen empatiakyky.

Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomiin on koottu kirjoja, jotka ovat lainattavissa Harjavallan kirjastosta. Jokaiselle vuosiluokalle on oma kirjalistansa. Lukudiplomin suoritukseen luetaan kuusi erilaista kirjaa joko eri ryhmistä tai eri kirjailijoiden kirjoja. Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään jokin lukudiplomitehtävä. Luetusta kirjasta voi halutessaan tehdä tehtäviä useammankin kuin yhden. Kaikilla vuosiluokilla on samat tehtävät.

Opettaja voi päättää suorittaako luokka lukudiplomin. Opettaja myös päättää miten ja milloin luokka suorittaa lukudiplomin ja opettajalle palautetaan myös lukudiplomitehtävät. Kun oppilas on suorittanut lukudiplomin, eli lukenut tarvittavat kirjat sekä tehnyt niistä tehtävät, opettaja tulostaa hänelle lukudiplomin ja allekirjoittaa sen.

Kirjalistoissa on myös kohta ”koululaissarjat”. Näitä kirjoja löytyy kirjastosta suuri määrä ja niitä voi koko luokka lukea myös samaan aikaan. Koululaissarjan kirjoja voi kysyä kirjaston henkilökunnalta. Kirjaston henkilökunta auttaa myös löytämään sopivia kirjoja.

Lukudiplomitöistä opettaja voi halutessaan sopia näyttelyaikoja kirjaston kanssa.

Lukudiplomitehtävien kirja-arvosteluja voi myös toimittaa kirjastolle julkaistavaksi. Kirjasto voi julkaista niitä vinkkeinä joko omilla kotisivuillaan tai vaihtoehtoisesti Satakirjastojen verkkokirjaston lasten omissa vinkeissä. Kirja-arvostelut voi toimittaa osoitteella: saila.kurri(at)harjavalta.fi.

Lukudiplomin kirjalistat, tehtävälista, lukudiplomikirjani -liite sekä tulostettava lukudiplomi löytyvät Harjavallan kaupunginkirjaston kotisivujen lasten sivuilta.

Kirjasto päivittää lukudiplomia vuosittain aina ennen uuden lukuvuoden alkamista. Palautteet ja toiveet lukudiplomien osalta voi lähettää sähköpostitse osoitteella: saila.kurri(at)harjavalta.fi.