Lukudiplomi alakoululaisille

Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomit luokille 1 – 3 sekä 4 – 6

Lukudiplomin tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Hyvä lukutaito kehittyy lukiessa ja samalla kehittyy myös itsetunto. Myös koulumenestykselle on hyötyä hyvästä lukutaidosta. Lukemalla saa roppakaupalla elämyksiä ja samalla kehittyy lapsen ja nuorten empatiakyky.

Harjavallan kaupunginkirjaston lukudiplomiin on koottu kirjoja, jotka ovat lainattavissa Harjavallan kirjastosta. Lukutoukkadiplomin suoritukseen luetaan viisi, kirja-ahmattidiplomiin kahdeksan ja himolukijadiplomiin kymmenen kirjaa eri ryhmistä. Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään myös jokin lukudiplomitehtävä.

Opettaja voi päättää suorittaako luokka lukudiplomin. Opettaja myös päättää miten ja milloin luokka suorittaa lukudiplomin ja opettajalle palautetaan myös lukudiplomitehtävät. Kun oppilas on suorittanut lukudiplomin, eli lukenut tarvittavat kirjat sekä tehnyt niistä tehtävät, opettaja tulostaa hänelle lukudiplomin ja allekirjoittaa sen.

Kirjalistoissa on merkitty, jos kirja löytyy myös koululaissarjana. Näitä kirjoja löytyy kirjastosta suuri määrä ja niitä voi koko luokka lukea myös samaan aikaan. Koululaissarjan kirjoja voi kysyä kirjaston henkilökunnalta. Kirjaston henkilökunta auttaa myös löytämään sopivia kirjoja.

Lukudiplomitöistä opettaja voi halutessaan sopia näyttelyaikoja kirjaston kanssa.

Lukudiplomitehtävien kirja-arvosteluja voi myös toimittaa kirjastolle julkaistavaksi Satakirjastojen verkkosivujen lasten omiin vinkkeihin. Kirja-arvostelut voi toimittaa osoitteella: saila.kurri@harjavalta.fi.

Kirjasto päivittää lukudiplomia vuosittain aina ennen uuden lukuvuoden alkamista. Palautteet ja toiveet lukudiplomien osalta voi lähettää sähköpostitse osoitteella: saila.kurri@harjavalta.fi.