18.4.2017

KUULUTUS

Harjavallan kaupungin keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 vahvistanut 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen ja laatinut luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään. Vaalin tuloksen vahvistamista koskeva pöytäkirja liitteineen ja valitusosoituksineen on nähtävänä kunnallisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalossa 7 päivän ajan. Ilmoitustaululla on nähtävänä myös luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään.

Harjavalta 20.4.2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 
 
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone