15.3.2017

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT LAITOKSISSA

 

Eräät laitokset (kaupunginhallituksen määräämät), toimivat ennakkoäänestyspaikkoina, mutta niissä voivat äänestää ainoastaan mainituissa laitoksissa olevat tai niihin otetut äänioikeutetut.
 
 
 
KUNTAVAALIT  9.4.2017
ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA
                                          
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT:
 
                                          
Harjavallan sairaala
Torstai 30.3.2017 kello 9.30-11.00
 
 
Attendo Kuparikaaren hoivakoti
Torstai 30.3.2017 kello 13.45-14.45
 
Attendo Jokikodon hoivakoti
Torstai 30.3.2017 kello 15.00-16.00      
 
Satalinnan sairaala              
Perjantai 31.3.2017 kello 10.00-11.15
                                          
Vanhainkoti Hopearanta
Perjantai 31.3.2017 kello 12.30 – 13.30
 
Pienkoti Tyllintupa Oy
Perjantai 31.3.2017 kello 14.00-15.00
 
Harjavallan terveyskeskuksen vuodeosasto
MUUTETTU AIKA
Tiistai  4.4.2017 kello 16.00-17.00
                                          
 
                                          
Henkilöllisyyden todentaminen
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla
varustettu, asianomaisen henkilöllisyyden osoittava asiakirja. Tällaista asiakirjaa ei
kuitenkaan ehdottomasti vaadita, jos äänestäjän henkilöllisyys on muutoinkin varmasti
todettavissa.
 
Äänestystoimitusta nopeuttaa äänioikeudesta saapuneen ilmoituskortin mukanaolo.
 
Harjavallassa 15.3.2017
 
VAALITOIMIKUNTA

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone