EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO

 

E M I L   C E D E R C R E U T Z I N   M U S E O

 

PERUSTUU KUVANVEISTÄJÄ EMIL CEDERCREUTZIN (1879-1949) ELÄMÄNTYÖHÖN

 

Taiteilijakoti Harjula

Maahengen temppeli

Työn jälkeen -veistosnäyttely

Emil Cedercreutzin siluettitaidetta ja taidekokoelma

 

Vaihtuvat näyttelyt

Museokauppa

Museokahvio 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone