Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asikakkaana.
Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuolton tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
Et ymmärrä tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta
ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtiasesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliaiasmiehet
Saarinen Sanna
Sointula Maija-Kaisa
Vainio Heidi

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Postiosoite
Merikratos Oy/ Sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto