Lapsi- ja perhepalvelut


Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee apua ja neuvontaa

  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • vanhemman omassa jaksamisessa ja/tai vanhemmuudessa
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa


Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus on mahdollista aloittaa tehdyn palvelutarpeenarvioinnin perusteella.  Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.


Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat mm.

  • sosiaalityö ja -ohjaus
  • perhetyö
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta.

Yhteyden sosiaalitoimeen voi ottaa huoltaja tai lapsi itse. Jos henkilön sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, on laissa säädetyillä tahoilla velvollisuus ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteys sosiaalitoimeen. Jos henkilön suostumusta ei saada, laki velvoittaa viranomaisia olemaan yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen, mikäli henkilön etu sitä vaatii.