Työllistymistä edistävä monialainen palvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. Monialainen yhteispalvelu tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Palvelu on tarjolla jokaisen TE-toimiston alueella ja kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Monialaisessa yhteispalvelussa selvitetään, mitä palveluja asiakas tarvitsee työllistymisen edistämiseksi ja asiakkaalle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimisto, kunta tai Kela voi ohjata työttömän työnhakijan yhteispalvelun asiakkaaksi. Lähde: Te-palvelut

Satakunnan yhteispalvelun Harjavallan toimipisteessä asiakkaiden työntekijätiimi koostuu työvoima-asiantuntijasta, työllistämistoiminnan yksikön edustajasta (työllistämistoiminnan päällikkö/psykiatrinen sairaanhoitaja/sosiaaliohjaaja), aikuissosiaalityöntekijästä, terveydenhoitajasta ja Kelan kuntoutusasioiden asiantuntijasta. Asiakkaiden tiedot kirjataan TYPPIjärjestelmään, johon koko tiimillä on käyttöoikeus. Yhteispalvelua säädellään lailla ja siitä tehdään erillinen sopimus kaupungin kanssa.

Lue lisää Satakunnan monialaisesta yhteispalvelusta