Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksensa on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

Toimeentulotuen suuruus on määritelty toimeentulotukilaissa (1412/1997).
Toimeentulotukeen kuuluvat perus-, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Perustoimeentulotuki on siirtynyt kunnilta Kelan tehtäväksi. Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuja menoja. Täydentävän toimeentulotuen päätös perustuu asiakkaalle tehtyyn perustoimeentulotuen laskelmaan.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäiseminen. Tavoitteena on edistää sosiaalista suoriutumiskykyä juuri sen hetkisessä tilanteessa niin, että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä.

Sosiaalikeskuksella on tekninen yhteys KELA:n tietojärjestelmään, josta asiakkaan tietoja voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Lisätietoja
www.kela.fi/toimeentulotuki


Yhteystiedot/
ajanvaraus puhelintunnilla ma, ke ja pe klo 9.00-10.00

Asiakkaat 18-29 v.
sosiaaliohjaaja Kati Kääntee p. 044 4325 425

Asiakkaat 30 v. eteenpäin
sosiaalityöntekijä Anne Hakkarainen p. 044 4325 434

 

Tulosta ja täytä hakemus