Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu harjavaltalaisille yksinasuville sekä perheille. Aikuissosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta ja neuvontaa sekä asiakkaan elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan muutokseen.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen tarpeen arviointia (toimeentulotuki, välitystili), asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin sekä päihdeongelman selvittämistä ja hoitoon ohjausta. Aikuissosiaalityössä pyritään noudattamaan nuorisotakuun toteutumista. Lisäksi lapsiperheiden on mahdollista saada tukea arjessa selviytymiseen ennaltaehkäisevän perhetyön avulla.

Aikuissosiaalityössä tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten Harjavallan kaupungin työllistämistoiminnan, etsivä nuorisotyön, TE-toimiston ja päihdepalvelujen työntekijöiden kanssa.