Perhehoito on ikäihmisen ympäri- tai osavuorokautista hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa tai ikäihmisen kotona. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia. Lyhytaikainen perhehoito antaa omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen ja on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun ikäihminen tarvitsee muuta tilapäistä hoivaa ja huolenpitoa kotona asumisensa tai toipilasjaksonsa tueksi. Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne.

Lisätietoa perhehoidosta: Perhehoitoliitto

Harjavallan kaupunki kuuluu seudulliseen perhehoitoon, jota hallinnoi Euran kunta. Perhehoidon asiakasmaksu määräytyy kuten laitoshoidossa olevalla asiakkaalla.

Tulosta ja täytä alla oleva hakemus

Lisätietoja:

asumispalveluohjaaja
puh. 044 432 5278

Tehostettu palveluasuminen tulee kysymykseen silloin, kun henkilö tarvitsee runsaasti ympärivuorokautista apua selviytyäkseen arjesta. Tehostettu palveluasuminen sisältää aina sekä asunnon että asumiseen liittyvät palvelut. Asunnostaan ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa kukin asukas itse. Asukkaalla on kaikki normaalit asukkaan oikeudet ja velvollisuudet (muuttoilmoitus, kotivakuutus, asumistuki jne.).

Tehostetusta palveluasumisesta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmasta tehdään kirjallinen sopimus palvelutalon ja asukkaan kesken.

Harjavallan kaupungilla ei ole omaa palveluasumistuotantoa vaan perusturva on tehnyt ns. puitesopimuksen 20 eri palveluntuottajan kanssa. Palveluasumisen kohteet sijaitsevat Harjavallassa sekä lähikunnissa.

Lisätietoja Säkylän kunnan sivuilta, joka hallinnoi tehostetun palveluasumisen rekisteriä:
Säkylän kunnan ikääntyvien palvelut

Lisätietoja:

asumispalveluohjaaja
puh. 044 432 5278

Palveluseteli ikääntyneiden asumispalveluissa
Palveluseteli on yksi tapa järjestää asumispalveluja ikääntyneille kunnan omien palvelujen lisäksi. Palveluseteli myönnetään vain yksityisen sosiaalipalvelun hankkimiseksi. Palvelu on tarkoitettu tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksuun.

Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia palveluja, jotka eivät sisälly palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin arvo
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan bruttotuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat mm.  eläketulot ja niihin rinnastettavat  jatkuvat tulot, ansio-, pääoma-, korko- ja osinkotulot sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvo määritetään asiakkaan antamien tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta. Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle ja asiakas maksaa palvelusetelin omanvastuuosuuden suoraan palveluntuottajille.

Hakeminen
Asiakas hakee asumispalvelua Harjavallan kaupungin vanhuspalveluista. Kunnan edustaja selvittää hakijan hoitoisuuden ja kokonaistilanteen ja hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä, jonka jälkeen palvelusta annetaan päätös. Asiakkaalla on oikeus itse valita tehostetun palveluasumisen tuottaja. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä hänen hoitonsa muulla tavoin.

Tulosta ja täytä hakemus.

Lisätietoja:

asumispalveluohjaaja
puh. 044 432 5278

Vanhainkoti Hopearanta tarjoaa kodinomaista pitkäaikaista sekä lyhytaikaista palveluasumista ikäihmisille. Vanhainkodin lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri.

Hopearannassa on mahdollista osallistua fysioterapeutin järjestämään ryhmäliikuntaan sekä saada yksilöllistä kuntoutusta ja lääkärinmääräämiä fysikaalisia hoitoja.

Asiakasmaksu pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että henkilökohtaisen käyttöön jää vähintään 110,00 €/kk. Mikäli kotona asuu pienempituloinen puoliso, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Asiakkaan lääkkeet sekä mahdolliset sairaankuljetukset sisältyvät hintaan.

Asiakasmaksu lyhytaikaisessa palveluasumisessa

Lyhytaikaisessa palveluasumisessa maksu on 36,00 €/ hoitovuorokausi. Asiakasmaksu ei sisällä asiakkaan lääkkeitä. Lyhytaikainen palveluasuminen ei kerrytä maksukattoa.

Lisätietoja:

asumispalveluohjaaja
puh. 044 432 5278