Harjavallan ikäihmisten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa arvokas ikääntyminen. Monipuolisten ennaltaehkäisevien ja arkea tukevien palvelujen myötä edistetään jokaisen harjavaltalaisen mahdollisuuksia asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Toiminnassa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Kaikki asiakkaat saavat omien tarpeidensa mukaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoivaa ja huolenpitoa, joilla edistetään hyvinvointia sekä sujuvaa ja mielekästä arkea.

Palveluissa painotetaan ennaltaehkäiseviä toimia, joilla ylläpidetään ja edistetään ikääntyneiden vireyttä ja omatoimisuutta.