RUOVEDEN MAISEMA
8.10.2019–12.1.2020 Emil Cedercreutzin museossa

Tiistaina 8.10.2019 Harjavallassa Emil Cedercreutzin museossa yleisölle avautuu museon talvikauden näyttely Ruoveden maisema. Näyttely tuo yleisön nähtäville kokonaisuuden nykymaisemamaalausta useilta eri taiteilijoilta. Näyttely on avoinna yleisölle ajalla 8.10.2019–12.1.2020.

Ruoveden maisema -näyttelyyn esille tulee viidentoista kuvataiteilijan teoksia. Näyttelyyn osallistuvat nykytaiteilijat ovat Margareta von Bonsdorff, Simone Braitinger, Katja Fischer, Elina Försti, Pekka Hepoluhta, Jari Jula, Liisa Karintaus, Krista Kortelainen, Tiina Lamminen, Henrika Lax, Anna Makovecz, Timo Partanen, Kathrina Rudolph, Markus Tuormaa ja Aino Ulmanen.

Ruoveden maisema -näyttelyn ja taiteilijaryhmän tausta on Ruovedellä, Pekkalan kartanossa, sekä siellä vuosina 2014–2016 toteutuneessa Ruoveden maisema -projektissa. Projekti koostui erilaisista kuvataiteen sisällöistä, jotka oli suunnattu taidehistoriasta ja taiteesta kiinnostuneille, sekä harrastajille että ammattilaisille. Vuosittaisten seminaarien aiheita olivat kulttuurimaisema ja sen arvottaminen, Ruoveden taidehistoria ja väri taiteilijoiden teoksissa. Projektin sisällä syntyi useita taidenäyttelyitä. Kolmen vuoden aikana parikymmentä nykytaiteilijaa työskenteli projektin symposiumeissa. He jatkoivat omalta osaltaan paikan traditiota, ulkoilmamaalauksen perinnettä Ruovedellä. Taiteilijat ovat myös jatkaneet yhteistä työskentelyään muun muassa Unkarissa.

Kuvan teokset: Pekka Hepoluhta

Emil Cedercreutzin museossa nyt avautuva näyttely jakautuu kahteen osaan. Museon Satakunta-saliin esille tulevaa nykytaiteen näyttelyä taustoittaa Ruoveden taiteen historian katsaus museon Emil-salissa. Ruoveden paikkakuntaan voi liittää yli sata kuvataiteen ammattilaista koko Suomen taidehistorian ajalta. Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi taidemaalarit Akseli Gallen-Kallela (1865–1931), Ellen Thesleff (1869–1954) ja Elga Sesemann (1922–2007). Suomessa tunnettuja taiteilijayhteisöjä ovat olleet Önningebyn taiteilijasiirtokunta Ahvenanmaalla ja Tuusulanjärven taiteilijakylä. Önningebyn taiteilijaryhmä kokoontui yhteen kesäkuukausiksi. Heillä oli yhteisiä taiteellisia päämääriä, joita pyrittiin toteuttamaan maalaamalla. Tuusulanjärvelle taas rakentui samanhenkisten kulttuuripersoonien kyläyhteisö. Ruovesi puolestaan on taidepaikkakunta ja taiteilijapaikkakunta, jossa lukuisa joukko taiteilijoita on vieraillut ja työskennellyt, asunut kesäasukkaana tai vakituisesti. Lisäksi Ruoveden taidepaikkakunta rakentuu paikalliselle tarinoinnille ja immateriaaliselle kulttuuriselle pääomalle. Siksi Ruoveden taidepaikkakuntaa voi lähestyä monella tapaa; etsiä sen historiasta taiteilijayhteisöjä, -tapahtumia ja -kievareita, liittää ne taidehistoriaan ja verrata toiminnan merkitystä tunnettuun tietoon kansainvälisesti tai kansallisesti.

Nyt avautuvaan näyttelyyn esille tulee teoksia Ruoveden maisema -projektin taiteilijoilta. Taiteilijat ovat Suomesta, Unkarista ja Saksasta. Näyttelyn kuvia voi tarkastella maiseman kuvaamisen, väri-ilmaisun ja työskentelyn materiaalisuuden näkökulmista sekä miettiä suoran havainnon merkitystä taiteelliselle työskentelylle. Näyttelystä on tulossa Emil Cedercreutzin museon verkkosivuille myös verkkojulkaisu, jossa taiteilijat ovat kirjoittaneet omasta työskentelystään. Julkaisun nimi Materiaalisuus, maisemallisuus ja maalaaminen on samalla myös nyt avautuvan näyttelyn teema. Näyttely on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Näyttely on avoinna Emil Cedercreutzin museossa 12.1.2020 saakka. Tervetuloa!

 

Lisätiedot ja lehdistökuvat:
Kuraattori Tiina Lamminen, puh. 050 364 6674, tlammine@ulapland.fi.
Museoamanuenssi, tiedottaja Satu Tenhonen, Emil Cedercreutzin museo, puh. 044 432 5350, satu.tenhonen@harjavalta.fi.

Kuvan teokset: Timo Partanen