Lempeä katse V – Voimauttavia valokuvia

Lempeä Katse V -näyttelyn juliste.

LEMPEÄ KATSE V – VOIMAUTTAVIA VALOKUVIA
20.5.–19.9.2021 Emil Cedercreutzin museossa

Torstaina 20.5.2021 Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa yleisölle avautuu kesäkauden näyttely Lempeä Katse V – Voimauttavia valokuvia. Lempeä Katse V on voimauttavan valokuvan menetelmän erikoistumisopiskelijoiden päättötyönäyttely, jonka on ohjannut palkitun menetelmän kehittäjä, valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen. Näyttely on avoinna museon Satakunta- ja Emil-saleissa 19.9.2021 saakka.

Taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä voimauttavan valokuvan menetelmä on tullut tutuksi sosiaali- ja terveysalan, pedagogiikan ja kulttuurialan toimijoille ja suurelle yleisölle useissa voimauttavaa valokuvaa esittelevissä näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Rakastettu menetelmä nousi esille Suomessa ensi kerran vuonna 2008, jolloin Miina Savolaisen ja lastenkodissa asuvien tyt­töjen yhteisenä projektina syntyi koskettava ja monen ihmisen maailmaa mullistanut Maailman ihanin tyttö -näyttely. Sen jälkeen menetelmäohjaajien kädenjälkenä on tähän mennessä syntynyt viisi Lempeä Katse -näyttelyä, jotka ovat kiertäneet eri puolilla Suomea. Menetelmän ammatilliset koulutukset ovat pyörineet jo yli vuosikymmenen ajan.

Tänä kesänä harjavaltalaisella Emil Cedercreutzin museolla on ilo ja kunnia esitellä yleisölle voimauttavan valokuvan menetelmä ja sen myötä syntynyt Lempeä Katse V -näyttely. Lempeä Katse V koostuu yhdeksästä erillisestä voimauttavan valokuvan prosessista. Niiden toteuttajia ovat nelivuotisen koulutuspolun käyneet, kohtaamistyön kentällä toimivat ammattilaiset eri aloilta. Harjavallassa nyt avautuva kokonaisuus ja sen oheistapahtumat avaavat ainutlaatuiset, vain harvoin julkisesti esillä olevat sosiaali- ja terveysalojen projektit yleisölle. Näyttely ei tyhjene yhdellä käynnillä ja se sisältää valoku­vateossarjojen lisäksi elokuvia ja prosessikirjoja, joiden kautta yleisö voi uppoutua menetelmän vaikuttaviin tarinoihin päiväkausiksi. Projektien päähenkilöt ovat ohjaajien perheenjäseniä, asiakasryhmiä, asiakkaita, oppilaita ja potilaita perheineen. Näyttely kutsuu katsojansa tutustumaan, vaikuttumaan ja liikuttumaan, sekä antaa kävijälle rakennuspaloja ja -aineksia tämän henkilökohtaiseen elämään. Näyttelyn katse on hyväksyvä ja kysyvä – miten haluat katsoa itseäsi sekä ympärilläsi olevia ihmisiä? Entä miten kaipaat tulla nähdyksi?

Voimauttavassa valokuvassa kyseessä on luova prosessi, jossa päähenkilö johdattaa työntekijän omaan maailmaansa. Työntekijä tarjoutuu päähenkilölleen ehdoitta hyväksyväksi peiliksi, joka herkistyy päähenkilönsä tunnekokemukselle ja osallistuu siihen päähenkilön asettamilla rajoilla. Samalla työntekijä pääsee näkemään päähenkilönsä tämän omasta emotionaalisesta perspektiivistä käsin. Tunnetasolla mullistava kokemus mahdollistaa ymmärryksen ja arvostavan tunneyhteyden silloinkin, kun prosessin osapuolten kokemusmaailmat ovat keskenään hyvin erilaiset tai suhteessa joudutaan käsittelemään haavoittavia asioita. Voimauttava valokuva merkitsee suhteen suojaa ja päivittämistä: näenkö sinut oikein? Miten haluat, että ymmärrän sinut? Lempeä Katse sisältää muun muassa puolisoiden toteuttaman ja isyyden sukupolviketjuun liittyvän prosessin, pienen puheterapia-asiakkaan perheen projektin, seurakunnan armahtavan katseen vertaisryhmäaarteet sekä yläkouluun, saattohoitoon, lastensuojelun työyhteisöön tai parisuhteeseen sijoittuvat, upeat voimauttavat prosessit.

Emil Cedercreutzin museo järjestää näyttelylle myös oheisohjelmaa, joka järjestetään koronavirukseen liittyviä viranomaismääräyksiä ja -suosituksia noudattaen joko etämuotoisina tapahtumina tai tilanteen salliessa lähitapahtumina. Opastajina toimivat Miina Savolainen, menetelmäohjaajat sekä projektien päähenkilöt. Tapahtumapäivistä ensimmäinen on perjantai 21.5., jolloin näyttelystä striimataan kolme etäopastuskierrosta. Maanantaina 23.8. Harjavallassa järjestetään yleisöseminaari, jossa osallistujilla on mahdollisuus tutustua näyttelyn yhdeksään projektiin taustatarinoineen ja kuulla, miksi puheterapeutti, perhetyöntekijä, psykoterapeutti tai pappi tarvitsevat voimauttavaa valokuvaa työotteekseen. Sunnuntaina 12.9. museolla järjestetään kolme opastuskierrosta näyttelyyn. Tervetuloa näyttelyyn ja osallistumaan oheistapahtumiin!

 

Lisätiedot ja lehdistökuvat:
Koulutusassistentti Pirita Torvi, Voimauttava valokuva, puh. 050-341 4739, voimauttavavalokuva@welho.com.
Museoamanuenssi, tiedottaja Satu Tenhonen, Emil Cedercreutzin museo, puh. 044 432 5350, satu.tenhonen@harjavalta.fi.