Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 01.08. ja päättyy seuraavana vuonna 31.07. Varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu keväisin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kevään haussa täytetään syksyllä vapautuvat hoitopaikat, minkä jälkeen haku on jatkuvaa.

Varhaiskasvatuslain mukaan hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian, kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatushakemukset palkka- ym. liitteineen toimitetaan palvelusihteeri Irene Huhtalalle osoitteella:
Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen suunniteltua hoidon päättymistä. Irtisanomislomakkeita saa myös päivähoitotoimistosta sekä varhaiskasvatusyksiköistä.