Varhaiskasvatushakemus


  Joenrannan päiväkotiVinnarin päiväkotiPohjoisrannan päiväkotiperhepäivähoito


  1-10 päivää11-13 päivää14-16 päivää17 päivää tai enemmän


  kokopäivähoitovuorohoitoosapäivähoito


  20 viikkotunnin25 viikkotunnin30 viikkotunnin varhaiskasvatus


  osapäiväinenosaviikkoinen
  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu
  avioliitossaavoliitossayhteishuoltajuus


  naimatonasumuserossaeronnutleski


  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten vanhempien tulotiedot saadaan tulorekisteristä.
  Tulorekisteristä saadaan myös elatustuki, elatusapu, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä työmarkkinatuki.

  Yritystoiminnantulot toimitetaan Irene Huhtalalle, Satakunnantie 110, 29200 HARJAVALTA, tai ao. päiväkotiin.

  Hyväksymme enimmäismaksun


  äidin nimelläisän nimellämolempien nimellä  erikoislääkärierityisruokavaliopsykologipuheterapeutti  Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee lapsen asioista ensisijaisesti lapsen vanhempien kanssa. Lapsen kasvua tukevia yhteistyökumppaneita ovat: edellisen hoitopaikan kasva-tuksesta vastaavat työntekijät, varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmä, puheterapeutti, seurakunnan lapsityöntekijät, tuleva opettaja/rehtori.

  suostunen suostu  kylläei