Joenrannan päiväkoti (3-6-v.)Kalevan päiväkoti (1-4-v.)Pohjoisrannan päiväkoti (1-6-v.)perhepäivähoito (1-4-v.)


  1-10 päivää11-13 päivää14-16 päivää17 päivää tai enemmän


  kokopäivähoitovuorohoitoosapäivähoito


  20 viikkotunnin25 viikkotunnin30 viikkotunnin varhaiskasvatus


  osapäiväinenosaviikkoinen
  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu
  avioliitossaavoliitossayhteishuoltajuus


  naimatonasumuserossaeronnutleski


  JOS TULOJA EI ILMOITETA 31.5. MENNESSÄ, MAKSU VOIDAAN MÄÄRÄTÄ ENIMMÄISMAKSUNA.

  Tiedoista tulee ilmetä:
  - perheen bruttotulot luontaisetuineen, sekä maksettu tai arvioitu lomaraha
  - varhaiskasvatukseen tulevan lapsen elatusapu tai -tuki
  - muut tulot (eläketulot, työttömyyskorvaukset, äitiys ja vanhempainraha, korko-, osinko- ja vuokra- yms. tulot)

  OLEELLISET OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET (MM. ANSIOTULOJEN, PERHESUHTEIDEN) MUUTOKSET ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA!

  Ilmoitamme tulotiedotEmme ilmoita tulotietoja, hyväksymme enimmäismaksun


  äidin nimelläisän nimellämolempien nimellä  erikoislääkärierityisruokavaliopsykologipuheterapeutti  Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee lapsen asioista ensisijaisesti lapsen vanhempien kanssa. Lapsen kasvua tukevia yhteistyökumppaneita ovat: edellisen hoitopaikan kasva-tuksesta vastaavat työntekijät, varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmä, puheterapeutti, seurakunnan lapsityöntekijät, tuleva opettaja/rehtori.

  suostunen suostu  kylläei