Päivähoitopaikan hakeminen, irtisanominen ja lomakkeet

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoidon toimintakausi alkaa 01.08. ja päättyy seuraavana vuonna 31.07. Päivähoitoon hakeminen tapahtuu keväisin, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kevään haussa täytetään syksyllä vapautuvat hoitopaikat, minkä jälkeen haku on jatkuvaa.

Päivähoitoasetuksen mukaan hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee päivähoitopaikkaa hakea niin pian, kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Päivähoitohakemukset palkka- ym. liitteineen toimitetaan päivähoitotoimistoon osoitteella:
Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen suunniteltua hoidon päättymistä. Irtisanomislomakkeita saa myös päivähoitotoimistosta sekä päivähoitoyksiköistä.