kylläei


  enintään 3 tuntia3-5 tuntiayli 5 tuntia


  kylläei
  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu  kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuu  avioliitossaavoliitossayhteishuoltajuus


  naimatonasumuserossaeronnutleski


  kasvatusvanhemmatsijaisvanhemmat


  JOS TULOJA EI ILMOITETA 31.5. MENNESSÄ, MAKSU VOIDAAN MÄÄRÄTÄ ENIMMÄISMAKSUNA.

  Tiedoista tulee ilmetä:
  - perheen bruttotulot luontaisetuineen sekä maksettu lomaraha
  - päivähoitoon tulevan lapsen elatusapu tai -tuki
  - muut tulot (eläketulot, työttömyyskorvaukset, äitiys ja vanhempainraha, korko-, osinko- ja vuokra- yms. tulot)

  OLEELLISET OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET (MM. ANSIOTULOJEN, PERHESUHTEIDEN) MUUTOKSET ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA!

  Ilmoitamme tulotiedotEmme ilmoita tulotietoja, hyväksymme enimmäismaksun


  äidin nimelläisän nimellämolempien nimellä  erikoislääkärierityisruokavaliopsykologipuheterapeutti  Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee lapsen asioista ensisijaisesti lapsen vanhempien kanssa. Lapsen kasvua tukevia yhteistyökumppaneita ovat: edellisen hoitopaikan kasva-tuksesta vastaavat työntekijät, varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmä, puheterapeutti, seurakunnan lapsityöntekijät, tuleva opettaja/rehtori.

  suostunen suostu  kylläei