Ilmoittautuminen esiopetukseen


kylläei


enintään 3 tuntia3-5 tuntiayli 5 tuntia


kylläei
kokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuukokopäivätyöosapäivä-/osa-aikatyöopiskelijasäännöllinen päivätyökaksivuorotyökolmivuorotyömuuavioliitossaavoliitossayhteishuoltajuus


naimatonasumuserossaeronnutleski


kasvatusvanhemmatsijaisvanhemmat


JOS TULOJA EI ILMOITETA 31.5. MENNESSÄ, MAKSU VOIDAAN MÄÄRÄTÄ ENIMMÄISMAKSUNA.

Tiedoista tulee ilmetä:
- perheen bruttotulot luontaisetuineen sekä maksettu lomaraha
- päivähoitoon tulevan lapsen elatusapu tai -tuki
- muut tulot (eläketulot, työttömyyskorvaukset, äitiys ja vanhempainraha, korko-, osinko- ja vuokra- yms. tulot)

OLEELLISET OLOSUHTEIDEN MUUTOKSET (MM. ANSIOTULOJEN, PERHESUHTEIDEN) MUUTOKSET ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA!

Ilmoitamme tulotiedotEmme ilmoita tulotietoja, hyväksymme enimmäismaksun


äidin nimelläisän nimellämolempien nimelläerikoislääkärierityisruokavaliopsykologipuheterapeuttiVarhaiskasvatushenkilöstö keskustelee lapsen asioista ensisijaisesti lapsen vanhempien kanssa. Lapsen kasvua tukevia yhteistyökumppaneita ovat: edellisen hoitopaikan kasva-tuksesta vastaavat työntekijät, varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmä, puheterapeutti, seurakunnan lapsityöntekijät, tuleva opettaja/rehtori.

suostunen suostukylläei