Asiakirjamaksut

Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut

Harjavallan kaupunginhallitus päätti 10.1.2011/7 § vahvistaa asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut hallintosäännön 50 §:n mukaisesti 15.1.2011 alkaen seuraavasti:

1. Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtaisen maksun määrä on 80 senttiä.

2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhausta vaativuuden mukaan seuraavasti:

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 20 euroa

Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 60 euroa

Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 160 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 80 senttiä.

3. Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Julkisuuslain 34 §:n muutoksissa säädetään, milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua.