Kiinteistönmuodostus

Yhdyskuntasuunnittelu hoitaa Harjavallan kaupungin asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset.

Kaava-alueen ulkopuolella lohkomisista ja muista kiinteistötoimituksista vastaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston Porin toimipiste.

TONTIN LOHKOMINEN

Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla. Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen tonttijako.

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai maanmittauslaitoksen toimitettua tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta.

Lohkomisen edellytyksenä on, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin ja määräaloihin, joista kaavan mukainen tontti muodostuu.
Myös muodostajakiinteistöjen ja määräalojen kiinnitykset tulee olla yhtenevät tai vain yhteen muodostajakiinteistöön tai määräalaan voi kohdistua velkakiinnityksiä.

Tontin lohkomistoimituksesta laaditaan toimituspöytäkirja ja tonttikartta, jonka jälkeen muodostunut tontti rekisteröidään kiinteistörekisteriin.

Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi.

 OTA YHTEYTTÄ

Tonttijaot, kiinteistötoimitukset:
Kiinteistöinsinööri
Jari Prehti puh. 044 432 5377

Kiinteistötoimitushakemukset, kiinteistörekisteri:
kiinteistörekisterin hoitaja
Anneli Heino puh. 044 432 5378


 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone