Tekniset tukipalvelut

Tilapalvelut tulosalueen tehtävänä on:
  • vastata kaupungin omistamien rakennusten isännöinninstä, hoidosta, yllä- ja kunnossapidosta ja pienistä peruskorjauksista sekä

     
  • vastata eri hallintokuntien tarpeita ja toimintaa palvelevien toimitilojen hankkimisesta hallintokuntien käyttöön ja hoitaa tilojen vuokrauksen hallintokunnille

     
  • huolehtia kaupungin oman talonrakennustoiminnan kehityksestä ja huolehtia yhdessä kaupungin virastojen ja laitosten kanssa tilapalvelut tulosalueelle kuuluvien uudisrakennusten sekä muutos-, korjaus- ja entistämistöiden yleissuunnitelmien, rakennusohjelmien ja rakennussuunnitelmien laatimisesta ja rakennustöiden valvonnasta.
     

Tilapalveluiden yhteystiedot:

Eskola Matias
talonrakennusinsinööri, tulosaluejohtaja  puh. 044 432 5394
sähköposti: matias.eskola(at)harjavalta.fi

- tilapalvelut -tulosalueen toiminnan, talouden ja organisaation johtaminen ja valvonta
- kiinteistöjen peruskorjaus-, kunnossapito- ja ylläpitotehtävät, kiinteistöjen isännöinti

Leppänen Toni
työnjohtaja  puh. 044 432 5395
sähköposti: toni.leppanen(at)harjavalta.fi


- kiinteistöpidon työnjohtotehtävät
- kiinteistöjen peruskorjaus-, kunnossapito- ja ylläpitotehtävät

 Ruokahuolto ja siivous tulosalueen tehtävänä on:
  • Vastata kaupungin omistamien rakennuksien tilojen/kiinteistöjen siisteydestä sekä koulujen, päiväkotien ja muiden kunnallisten palvelujen ruokahuollosta.

Ruokahuolto ja siivouspalvelujen yhteystiedot:

Takala Mervi

ruokahuolto- ja siivouspäällikkö puh. 044 432 5228

Miettinen Tanja

ravitsemisesimies puh. 044 432 5229 

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone