Kunnallistekniset palvelut

Kunnallistekniset palvelut -tulosalueen tulosyksiköt ja niiden tehtävät:

 

 

Kunnallisteknisten palveluiden henkilökunnan yhteyshenkilöt:

 • Ramberg Juhani
  tekninen johtaja
  toimialajohtaja
  Puh. 044 432 5358

  sähköposti: juhani.ramberg(at)harjavalta.fi

  • katujen, teiden, liikunta-alueiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito, jätehuolto, metsätilojen isännöinti, kaupungin kiinteistöjen piha-alueet, yksityistieasiat, kaivuuluvat

    
 • Tynjälä Jarmo
  työnjohtaja
  Puh. 044 432 5363
  sähköposti: jarmo.tynjala(at)harjavalta.fi

  • katujen, teiden, liikunta-alueiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden, jätehuollon, metsätilojen hoidon ja kiinteistöjen piha-alueiden rakentamisen ja kunnossapidon työnjohdolliset tehtävät 
  • kaupungin omistamilla alueilla yksittäiset kaatoluvat

    
 • Ruski Arja                                                                                                                                    puutarhuri
  Puh. 044 432 5364
  sähköposti: arja.ruski(at)harjavalta.fi

   
 • kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitovastuu

 

 

Liikenneväylät

Katujen, teiden ja muiden liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito, tievalaistus, liikennemerkit, päällystystyöt sekä uusien väylien rakentaminen, lisäksi kunnalle kuuluvien yksityistieasioiden hoito. Liikenneväyliä on 177,8 km ja katuvalaistusta on yhteensä 3081 kpl.


 

 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus

Liikenteen asiakaspalvelu 02 9502 0600

aluevastaava:

050 3804 844

 

Tienkäyttäjän linjan numero: 0200 2100


 

Puistot ja yleiset alueet

Harjavallan kaupungilla oli vuoden 2015 lopussa kaavoitettuja puistoalueita yhteensä 151,3 ha, joista rakennettuja n. 63,8 ha, osittain kunnossapidettäviä n. 57,5 ha ja rakentamattomia yli 30 ha. Kunnossapidettävien puistojen ym. viheralueiden pinta-ala oli 70,9 ha, mukana kiinteistöjen viheralueet, lisäksi n. 60 ha harvennushakkuutoimenpitein käsiteltyjä kaavoitettuja puistoalueita. Talvikauden kunnossapidettäviä aurattavia ja hiekoitettavia alueita oli vuoden lopussa yhteensä n. 10 ha, mistä puistokäytäviä ja teitä n. 7 km ja loput kiinteistöjen piha-alueita. Leikkikenttiä on 15 kappaletta. Näiden lisäksi toimialan tehtäviin kuuluu uimarantojen, pyykkilaiturien, luontopolkujen ymv. hoito ja uusien kohteiden rakentaminen.

Liikunta-alueet

Honkalan liikuntakeskuksen ja maastossa olevien kunto- ja hiihtoratojen (esim. Hiittenharjun alue) ym. ylläpito kesällä ja talvella sekä rakentaminen.

Hiekka- ja nurmikentät:

  • Honkala
  • Sairaalan ja koulukeskuksen kentät nurmipintaisia
  • Tapahtuma-aukio ja Kemiran kenttä nurmipintaisia

Luistelualueet:

  • Koulukeskus, Kaleva, Tuisku, Vinnari, Pirkkala, Uotila, Havinki, Hiirijärvi, Honkalassa kaukalo, vapaaluistelu ja pikaluistelurata sekä Vinnarin avoluistelualue

Kaukalot:

  • Pirkkala, Uotila ja Hiirijärvi hoidetaan kyläkuntien voimin

Hiihtolatuja n. 60 km, josta valaistua n. 10 km (kesäaikana pääosa toimii kuntopolkuina).

Uimarannat: Kultakoukku, Hopearanta, Kolvaantörmä, Pirkkalan- ja Kreetalan uimaranta.

Toimintakeskuksen yhteydessä on skeittipaikka.

Luontopolut: Luontopolkujen kunnossapidosta vastaa Metsähallitus. Yhteydenotot puistonhoitaja Anssi Riihiaho: 040 552 7516

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilojen hoito, joita Harjavallan kaupungilla oli 31.12.2015 omistuksessaan 490 ha.

Kiinteistöjen piha-alueet

     Kaupungin omistamien kiinteistöjen pihojen talvi- ja kesäkunnossapito käsittää noin

     33 ha rakennettuja alueita.

       

Jätehuolto

Kaatopaikkakelpoiset jätteet toimitetaan jätehuoltoyrittäjien toimesta Porin Hangassuon kaatopaikalle josta ne toimitetaan jatkokäsiteltäviksi. Jätehuollon toiminnanjärjestelyt ja neuvontavastuu siirtyi vuoden 2015 alusta Porin Jätehuollon ja Ympäristöviraston tehtäväksi.

Pelastuslaitoksella, Teollisuuskatu 16, on ongelmajätteiden keräyspiste. Kaatopaikalla vastaanotetaan risuja ja oksia korvauksetta keväästä syksyyn usean viikon ajan. Jäteasioista tiedotetaan paikallislehdessä, joka talouteen jaettavassa Jätevaakku-lehdessä sekä Internetissä.

Kiinteällä jätetaksalla hoidetaan jätehuollon keräys- ja käsittelykustannukset. Harjavallassa on 14 kpl EKO-hyötyjakeiden keräyspistettä.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2016
 

Kiinteä jätetaksa

Jätevaakku 2017

Harjavallan kierrätyskeskus

Jäteneuvonta: jateneuvonta@pori.fi

 

 

 

Liikenneturvallisuus

Osallistuu kaupungin liikenneturvallisuustyöhön kartoittamalla epäkohtia, järjestämällä opstusta ja tekemällä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa (Karhukuntien liikenneturvallisuustyöryhmät, Liikenneturva, poliisi ja tiehallinto).

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone