Kunnallistekniset palvelut

Kunnallistekniset palvelut -tulosalueen tulosyksiköt ja niiden tehtävät:

 

 

Kunnallisteknisten palveluiden henkilökunnan yhteyshenkilöt:

 • Ramberg Juhani
  tekninen mestari
  toimialajohtaja
  Puh. 044 432 5358

  sähköposti: juhani.ramberg(at)harjavalta.fi

  • katujen, teiden, liikunta-alueiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito, jätehuolto, metsätilojen isännöinti, kaupungin kiinteistöjen piha-alueet, yksityistieasiat, kaivuuluvat

    
 • Tynjälä Jarmo
  työnjohtaja
  Puh. 044 432 5363
  sähköposti: jarmo.tynjala(at)harjavalta.fi

  • katujen, teiden, liikunta-alueiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden, jätehuollon, metsätilojen hoidon ja kiinteistöjen piha-alueiden rakentamisen ja kunnossapidon työnjohdolliset tehtävät

    
 • Ruski Arjapuutarhuri
  Puh. 044 432 5364
  sähköposti: arja.ruski(at)harjavalta.fi

   
 • kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitovastuu

 

 

Liikenneväylät

Katujen, teiden ja muiden liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito, tievalaistus, liikennemerkit, päällystystyöt sekä uusien väylien rakentaminen, lisäksi kunnalle kuuluvien yksityistieasioiden hoito.


Varsinais-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus

Liikenne ja infrastruktuurin vastuualue

aluevastaava:

puh. 02-7627481, 0400-533902

 

Tienkäyttäjän linjan numero: 0200 2100


Puistot ja yleiset alueet

Harjavallan kaupungilla oli vuoden 2006 lopussa kaavoitettuja puistoalueita yhteensä 151,15 ha, joista rakennettuja n. 58 ha, osittain kunnossapidettäviä n. 57,5 ha ja rakentamattomia yli 30 ha. Kunnossapidettävien puistojen ym. viheralueiden pinta-ala oli 70,9 ha, mukana kiinteistöjen viheralueet, lisäksi n. 60 ha harvennushakkuutoimenpitein käsiteltyjä kaavoitettuja puistoalueita. Talvikauden kunnossapidettäviä aurattavia ja hiekoitettavia alueita oli vuoden lopussa yhteensä n. 10 ha, mistä puistokäytäviä ja teitä n. 7 km ja loput kiinteistöjen piha-alueita. Näiden lisäksi toimialan tehtäviin kuuluu uimarantojen, pyykkilaiturien, luontopolkujen ymv. hoito ja uusien kohteiden rakentaminen.

Liikunta-alueet

Honkalan liikuntakeskuksen ja maastossa olevien kunto- ja hiihtoratojen (esim. Hiittenharjun alue) ym. ylläpito kesällä ja talvella sekä rakentaminen.

Hiekka- ja nurmikentät:

  • Honkala
  • Sairaalan ja koulukeskuksen kentät nurmipintaisia
  • Tapahtuma-aukio ja Kemiran kenttä nurmipintaisia

Luistelualueet:

  • Koulukeskus, Kaleva, Tuisku, Vinnari, Pirkkala, Uotila, Havinki, Hiirijärvi, Honkalassa kaukalo, vapaaluistelu ja pikaluistelurata

Kaukalot:

  • Pirkkala, Uotila ja Hiirijärvi hoidetaan kyläkuntien voimin sekä Vinnarin avoluistelualue

Hiihtolatuja n. 60 km, josta valaistua n. 10 km (kesäaikana pääosa toimii kuntopolkuina).

Uimarannat: Kultakoukku, Hopearanta, Kolvaantörmä, Pirkkalan- ja Kreetalan uimaranta.

Toimintakeskuksen yhteydessä on skeittipaikka.

Luontopolut: Luontopolkujen kunnossapidosta vastaa Metsähallitus. Yhteydenotot puistonhoitaja Jukka Mattila 0400 126 578.

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilojen hoito, joita Harjavallan kaupungilla oli 31.12.2010 omistuksessaan 545 ha.

Kiinteistöjen piha-alueet

     Kaupungin omistamien kiinteistöjen pihojen talvi- ja kesäkunnossapito käsittää noin

     33 ha rakennettuja alueita.

       

Jätehuolto

Vuoden 2002 alusta alkaen kaatopaikkakelpoiset jätteet on toimitettu Porin Hangassuon kaatopaikalle Luvialle. Jätehuollon osalta on tehty yhteistyötä Porin Jätehuollon kanssa.

Pelastuslaitoksella, Teollisuuskatu 16, on SER-romun ja ongelmajätteiden keräyspiste. Kaatopaikalla vastaanotetaan risuja ja oksia korvauksetta keväästä syksyyn usean viikon ajan. Asiasta tiedotetaan paikallislehdessä, joka talouteen jaettavassa Jätevaakku-lehdessä sekä Internetissä.

Kiinteällä jätetaksalla hoidetaan jätehuollon keräys- ja käsittelykustannukset. Harjavallassa on 14 kpl EKO-hyötyjakeiden keräyspistettä.

Jätehuoltomääräykset 1.1.2011
 

Kiinteä jätetaksa

Jätevaakku 2015

Jätevaakun lajitteluapu

Harjavallan kierrätyskeskus
 

Jäteneuvonta: jateneuvonta@pori.fi

Linkki jäteneuvonnan sivuille: Porin ympäristövirasto

 

 

 

Liikenneturvallisuus

Huolehtii kaupungin liikenneturvallisuudesta kartoittamalla epäkohtia, järjestämällä opstusta ja tekemällä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa (Karhukuntien liikenneturvallisuustyöryhmät, Liikenneturva, poliisi ja tiehallinto).

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone