Työpaja ja kuntouttava työtoiminta


Nuorten työpajatoiminnalla ehkäistään nuorten syrjäytymistä, tuetaan vaikeuksissa olevia nuoria ja autetaan heitä koulutuksen ja työelämään hakeutumisessa käytännön työtoiminnan keinoin. Työpajatoiminta on paikallisista tarpeista nousevaa asiakaslähtöistä toimintaa, joka tarjoaa sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea työpaja-asiakkaalle.

KAKSI PÄÄTEHTÄVÄÄ

- koulutukseen ja työhön ohjaaminen

- yksilöllinen tuki, sosiaalinen vahvistaminen (nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi) ja elämänhallintataitojen kartuttaminen, jotta mahdollinen syrjäytymiskierre voidaan ehkäistä tai pysäyttää varhaisessa vaiheessa.

Työpajatoiminnassa moniammatillisen toiminnan yhtenä tavoitteena on rakentaa silta ja yhdistää eri toimijoiden väliin jäävää aluetta. Parhaimmillaan työpajatoiminta luo joustavuutta hallinnonalojen asiakastyön käytäntöihin ja luo ensi vaiheen tukevia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja.

Työpajatoimintaan ohjautuu nuori, joka ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin. Työpajalla pyritään huolehtimaan siitä, että nuori saa palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan myöhemmin osallistua työvoimapalveluihin. Kyseeseen voisi silloin tulla esimerkiksi kuntouttava työtoiminta työpajalla tai hallintokunnissa.

TAVOITE

Työpajatoiminnan keskeinen tavoite on tarjota nuorelle moniammatillisen verkoston palvelut, jossa eri sektoreiden osaaminen ja toimivalta luovat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jolla on jatkumo myös työpajajakson jälkeen. Työpajalta edellytetään ja odotetaan osaamista asiakkaiden tarpeiden määrittelyssä, palveluohjauksessa ja saatujen palveluiden koordinoinnissa. 


Yhteystiedot:
os. Annalankatu 8 (Vinnarin vanha koulu)

Mari Lönnberg
työllistämistoiminnan päällikkö
p. 044 4325 252

Laura Rantahalvari
sosiaaliohjaaja
p. 044 4325 236

Sari Wihlman
ohjaaja
p. 044 4325 448

Onerva Vesalainen
työpajaohjaaja (myymälä, kädentaidot)
p. 044 4325 299

Charlotta Molander
sairaanhoitaja/ ryhmätoiminnot
p. 044 4325 253

Hanna Vartia
sairaanhoitaja
p. 044 4325 240

Auli Jortikka
pajaohjaaja (ulkopuoliset työt)
p. 044 4325 239

Mauri Juhola
pajaohjaaja
p. 044 4325 238

Mikko Knihti
pajaohjaaja (puutyöverstas)
p. 044 4325 237

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone